Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta. 

Mitä tietoja huojennuksen hakemiseen tarvitaan?

Kun haet huojennusta, sinun pitää ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa

  • huojennukseen oikeuttava liikevaihto
  • huojennukseen oikeuttavan veron määrä.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto ja veron määrä ei ole automaattisesti sama asia kuin liikevaihto ja veron määrä, koska kaikkia myyntejä ja veroja ei huomioida huojennuksessa.

Laske tarvittavat tiedot alarajahuojennuslaskurilla. Laskuri ottaa huomioon sen, että kaikki myynnit ja verot eivät oikeuta huojennukseen. Laskurin lopputuloksesta saat tarvittavat tiedot huojennuksen hakemiseen.

Milloin huojennusta pitää hakea?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokausi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Milloin huojennusta pitää hakea
Verokausi Milloin pitää hakea
kuukausi tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella
neljännesvuosi kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella
vuosi kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Miten huojennus huomioidaan veron määrässä?

Kun ilmoitat OmaVerossa arvonlisäveron ja huojennuksen tiedot, palvelu vähentää automaattisesti huojennuksen maksettavan veron määrästä.

Jos huojennus on suurempi kuin verokaudelta maksettava vero, saat erotuksen palautuksena. Jos verokaudelta ei tule maksettavaksi veroa, saat palautuksena koko huojennuksen määrän.

Muista ilmoittaa huojennus tuloksi veroilmoituksessa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.

Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa "Saadut tuet ja avustukset".

Alarajahuojennus on sen tulolähteen tuloa, josta huojennus on saatu. Yritystoiminnan alarajahuojennus on siis elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa ja maataloustoiminnasta saatu alarajahuojennus taas maatalouden tulolähteen tuloa.

Usein kysyttyä

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 10 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla: 

arvonlisävero -  (liikevaihto – 10 000 e) x arvonlisävero
                                  20 000 e

Laskukaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja arvonlisävero huojennukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa.

Jos huojennukseen oikeuttava liikevaihto on enintään 10 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on silloin sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero.

Voit laskea huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron määrän huojennuslaskurilla

Laskennan perusteista voit lukea lisätietoa alarajahuojennuksen syventävästä vero-ohjeesta.

Alarajahuojennusta ei voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Tilikauden arvonlisävero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvää veroa on enemmän kuin myynneistä suoritettavaa veroa.
  • Yrityksen koko liikevaihto muodostuu liiketoiminnasta, johon ei sovelleta alarajahuojennusta. Tällaisia liiketoimintoja ovat esimerkiksi palvelujen myynti muualla kuin Suomessa ja käyttöomaisuuden myynti.
  • Ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Alarajahuojennusta voi hakea takautuvasti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun huojennukseen oikeuttava tilikausi on päättynyt.

Jos yrityksen tilikausi ei ole kalenterivuosi ja verokausi on kalenterikuukausi, kolmen vuoden määräaika lasketaan sen tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jota huojennus koskee.

Jos haet alarajahuojennusta takautuvasti, täytä tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen arvonlisäveroilmoitus uudelleen.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.1.2017–31.12.2017 ja verokausi on neljännesvuosi. Vuoden 2019 aikana yrityksessä havaitaan, että alarajahuojennusta koskevat tiedot ovat jääneet ilmoittamatta tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017. Yritys korjaa tiedot antamalla arvonlisäveroilmoituksen tilikauden viimeiselle verokaudelle (loka–joulukuu 2017). Korjattu ilmoitus pitää antaa viimeistään 31.12.2020.