Veroilmoituksen antamisajan pidennys ā€“ yhteisö ja yhteisetuus

Yhteisö ja yhteisetuus voi saada Verohallinnolta lisäaikaa tuloveroilmoituksen antamiseen. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Yhteisön ja yhteisetuuden on haettava lisäaikaa Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava perustelut sille, miksi veroilmoituksen antamiseen tarvitaan lisäaikaa.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen 

OmaVerossa lisäaikaa voi hakea viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä. Paperilomakkeen on oltava perillä Verohallinnossa veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Yhdellä hakemuksella voi hakea veroilmoituksen antamisajan pidennystä ainoastaan yhdelle yhteisölle tai yhteisetuudelle. Jos lisäaikaa veroilmoituksen antamiselle myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.