Rahan nostot ja yksityiskäyttö – yksityinen elinkeinonharjoittaja

Jos käytät autoa sekä yksityisajoihin että elinkeinotoiminnassa, katso ohjeet.

Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja ja otat yrityksestä tavaroita tai muita tuotteita omaan käyttöösi, kirjaa niiden arvo elinkeinotoiminnan tuotoksi (tuloutus yksityiskäytöstä) yrityksen kirjanpitoon. Voit käyttää arvona alkuperäistä ostohintaa. Jos todennäköinen myyntihinta olisi pienempi, voit käyttää myös sitä.

Esimerkki: Antti on ostanut yritykselleen 6 samanlaista myyntiin tarkoitettua urheiluvälinettä yhteensä 3 000 eurolla vuonna 2019. Yhden urheiluvälineen alkuperäinen ostohinta on siis ollut 500 euroa. Antti ottaa kaksi urheiluvälinettä omaan käyttöönsä. Hän kirjaa siis elinkeinotoiminnan tuotoksi 1 000 euroa (2 x 500 euroa). 

Yksityisotto: jos nostat yrityksen rahoja omaan käyttöösi

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen eikä puolisolleen tai alle 15-vuotiaalle lapselleen. Jos nostat rahaa yrityksesi tililtä, nosto on yksityisotto. Et voi merkitä sitä kirjanpitoon yrityksen kuluksi. Nostamasi rahat ovat verotuksen kannalta osa yrityksesi elinkeinotoiminnan tulosta, josta sinun on maksettava veroa.

Jos puolisosi työskentelee yrityksessä, yritystulo jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken. 

Jos nostat enemmän rahaa kuin yrityksellä on varoja

Jos nostat yrityksestä enemmän rahaa kuin yrityksellä on varoja, yrityksen oma pääoma muuttuu negatiiviseksi eli yrityksellä on enemmän velkaa kuin varoja. Jos yrityksellä on vierasta pääomaa eli olet esimerkiksi ottanut yritykselle lainaa, olet käytännössä rahoittanut lainalla myös yksityisottoja. Silloin laina ei ole otettu  kokonaan yritystoiminnan rahoittamista varten. Yksityisnostoja vastaava osuus lainan koroista on yksityistalouden/henkilökohtainen meno, etkä voi vähentää sitä yrityksen tuloksesta/tuloista. Voit vähentää vain sen lainaosuuden korot, jonka olet todellisuudessa käyttänyt yritystoimintaan.