Oma-aloitteisen veron ilmoittaminen ja maksaminen toiminnan loppuessa tai verokauden muuttuessa

Verokausi voi muuttua lyhyemmäksi myös kesken verokauden. Muutosta edeltäviltä vanhan verokauden kuukausilta pitää antaa ilmoitus ja maksaa verot jo ennen vanhan verokauden mukaista määräpäivää.

Tiedot 1.1.2019 lähtien maksetuista palkoista pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Työnantajan sairausvakuutusmaksut ilmoitetaan viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Määräpäivään ei vaikuta se, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu.

Vanhan verokauden mukaisten kuukausien veroilmoituksen ja maksujen määräpäivä on oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä siinä kuussa, joka on toinen kalenterikuukausi verokauden muutoskuukaudesta lukien. Esimerkiksi jos neljännesvuoden verokausi vaihtuu kuukauden mittaiseksi verokaudeksi maaliskuun alusta alkaen, jo kuluneilta kuukausilta eli tammi-helmikuulta tulee antaa veroilmoitus ja maksaa verot viimeistään 12.4.

Esimerkki 1: verokausi on kalenterivuosi ja toiminta loppuu syyskuussa

Yritys lopettaa toiminnan syyskuussa. Tammi-syyskuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viimeistään marraskuun 12. päivänä.

Esimerkki 2: verokausi on kalenterivuosi ja toiminta loppuu joulukuussa

Yritys lopettaa toiminnan joulukuussa. Tammi-joulukuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan helmikuun loppuun mennessä. 

Esimerkki 3: verokausi on neljänneskalenterivuosi ja verokausi muuttuu lyhyemmäksi

Neljänneskalenterivuoden mittaista verokautta noudattava yritys toimittaa Verohallintoon toukokuussa hakemuksen, jotta voisi siirtyä kalenterikuukauden mittaiseen verokauteen kesäkuun alusta.

Tässä tilanteessa yrityksen täytyy antaa arvonlisäveroilmoitus ja maksaa vero muutosta edeltäneestä verokaudesta (1.4.–31.5.) viimeistään heinäkuun yleisenä eräpäivänä 12.7. Ennakonpidätys pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä verokauden pituudesta riippumatta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ilmoitettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Palkoista tehdyn ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yritys maksaa muutosta edeltäneestä verokaudesta (1.4.–31.5.) viimeistään heinäkuun yleisenä eräpäivänä 12.7.

Kesäkuun ilmoitus annetaan ja maksu suoritetaan arvonlisäverosta elokuun 12. päivänä. Ennakonpidätys kesäkuulta on ilmoitettava tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä ja työnantajan sairaussvakuutusmaksu viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Palkoista pidätetty ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan kesäkuun verokaudelta heinäkuun 12. päivänä.

Esimerkki 4: verokausi on kalenterivuosi ja verokausi muuttuu lyhyemmäksi

Yrityksen kalenterivuoden pituinen verokausi muuttuu kuukauden mittaiseksi verokaudeksi lokakuun alusta alkaen. Tammi-syyskuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viimeistään marraskuun 12. päivänä ja lokakuun ilmoitus annetaan ja maksu suoritetaan joulukuun 12. päivänä.

Jos alkutuottajakuvataiteilija tai kalenterivuosimenettelyssä oleva arvonlisäverotuksessa verovelvollinen lopettaa toimintansa kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Vero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään lopettamiskuukautta toisena seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä.