Sanastoa tiedon käyttäjille

Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli
Jos henkilölle on myönnetty Oman organisaation maksamat palkat -erityisrooli, hänen tekemissään tietojen hauissa näytetään myös tiedon käyttäjän oman organisaation maksamat palkat. Erityisrooli ei sisälly tiedon käyttäjän rooliin.

Perusrooli
Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla tiedon käyttäjä voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu
Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa tietoja verkkolomakkeella, hakea ja katsella tietoja annetuista ilmoituksista ja lähettää tiedostoja tulorekisteriin latauspalvelun kautta. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Tekninen rajapinta
Tekninen rajapinta on eri järjestelmien välille rakennettava integraatio. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä. Tulorekisterin rajapintoja on kolme: reaaliaikainen Web Service, viivästetty Web Service ja SFTP. Rajapinnan käyttöä varten tarvitaan varmenne.

Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä
Tiedon käyttäjäorganisaation nimeämä henkilö, joka hoitaa hallinnollisia tehtäviä tulorekisterissä, mm. valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt toimimaan valituissa tiedon käyttäjän rooleissa.

Tiedon käyttäjän rooli
Tiedon käyttäjän rooli muodostuu tiedonsaantiprofiilista ja perusroolista. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa oman organisaationsa henkilöt tiedon käyttäjän rooleihin. Perusrooli määrittää, millä hakuehdoilla valtuuden saanut henkilö voi hakea ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa. Tiedonsaantiprofiili määrittää, mitä tietoja ilmoitukselta näytetään henkilölle.

Tiedonsaantioikeus
Lakiin perustuva oikeus saada tulorekisteristä tiettyjä tietoja tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tietojen luovuttamisesta säädetään tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä

Tiedonsaantiprofiili
Kuvaus tulorekisteristä tiedon käyttäjälle tiettyyn käyttötarkoitukseen luovutettavista tiedoista. Tiedonsaantiprofiilin määrittely perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin. Organisaation tiedonsaantiprofiili määritellään yhteistyössä Tulorekisteriyksikön kanssa.

Tietolupa
Tulorekisteriyksikön päätös tietojen välittämisestä ja luovuttamisesta tietylle tiedon käyttäjälle. Tietolupa koostuu hallinnollisesta päätöksestä ja päätöksen liitteistä, joissa määritellään tiedonsaantiprofiilit, tiedon käyttäjän roolit ja palvelut. 

Valtuus
Oikeus asioida toisen puolesta tietyssä asiassa. Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa oman organisaationsa työntekijät tiedon käyttäjän rooleihin.

Varmenne
Varmenne on sähköinen todistus, jolla tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää teknisten rajapintojen käyttöön tarvittavat varmenteet.