Virkailijan avulla voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Mikä virkailijavaltuuttamispalvelu on?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät muutoin pysty antamaan sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Virkailija-avusteista palvelua tarvitsevat esimerkiksi organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Lisäksi palvelun avulla sähköisiä valtuuksia voivat antaa yksityishenkilöt, joilla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä tai jotka eivät muutoin pysty käyttämään sähköisiä välineitä.

Mitkä organisaatiomuodot käyttävät virkailijavaltuuttamispalvelua?

Valtaosa organisaatioista voi antaa valtuudet itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Nämä organisaatiot eivät tarvitse virkailijavaltuuttamispalvelua. On kuitenkin eräitä organisaatiomuotoja, jotka tarvitsevat virkailijavaltuuttamispalvelua. Tällaisia ovat:

  • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
  • elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
  • säätiöt, joita ei ole merkitty kaupparekisteriin
  • yhdistykset, joilla ei ole yhdistysrekisteriin merkittynä edustajia
  • yritysmuodot, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä
  • ulkomaiset yritykset, joiden edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
  • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
  • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
  • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus.

henkilöstörahasto

julkisyhteisö (kunnat, seurakunnat, oppilaitokset)

konkurssipesä

kuolinpesä, jolla on Y-tunnus

rekisteröity säätiö tai eläkesäätiö

rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

rekisteröity yhdistys

sijoitusrahasto

tiekunta, jolla on Y-tunnus

työttömyyskassa

vakuutuskassa

yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)

verotusyhtymä, elinkeinoyhtymä, yhteisetuus tai yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen

muu yritys- tai yhteisömuoto, jonka tietoja ei ole kaupparekisterissä

yritys tai yhteisö, jota ei ole rekisteröity Suomeen

Kuka voi tehdä valtuushakemuksen?

Organisaation edustaja tai yksityishenkilö tekee valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalveluun. Valtuushakemuksen voi tehdä toiminnassa olevan tai lopettaneen yrityksen tai yhteisön edustaja tai täysivaltainen yksityishenkilö, joka antaa valtuutetulle eli henkilölle, yritykselle tai yhteisölle oikeuden asioida puolestaan. Vaatimukset niistä asiakirjoista, joilla varmennetaan valtuushakemuksen allekirjoittaja, vaihtelevat valtuuttajan mukaan.

Kenelle valtuuden voi antaa virkailijavaltuuttamispalvelussa?

Valtuuden voi antaa yritykselle tai henkilölle. Valtuutettu voi olla täysi-ikäinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka saa valtuuden asioida valtuuttajan puolesta. Valtuuden voi antaa samalla valtuushakemuksella useammalle henkilölle tai useammalle yritykselle ja yhteisölle.