Siirry Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun

Katso-palvelun käyttö on loppumassa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Katso-palvelusta kannattaakin siirtyä Suomi.fi-tunnistautumiseen ja -valtuuksiin. 

Suomi.fi-valtuuksia voivat hakea Suomi.fi:n virkailijavaltuutuspalvelussa myös ne, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua eivätkä ole aiemmin pystyneet siirtymään Suomi.fi-valtuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset.

Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää heti nämä organisaatiot:

 • asunto-osakeyhtiö
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi)
 • maa- ja metsätaloudenharjoittaja
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • yhdistys
 • säätiö, joka on merkitty kaupparekisteriin

Näin annat Suomi.fi-valtuuden

Valtuuttajan organisaatiomuoto ratkaisee sen, milloin uuden valtuuden voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa.

 • Lähes kaikki yritykset ja yrittäjät voivat valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa jo nyt toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Yrityksellä on oltava
  • Y-tunnus
  • rekisteröintimerkintä YTJ:ssä tai kaupparekisterissä.
 • Ne yritykset ja yhteisöt, joilla on Y-tunnus, mutta joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia uudessa virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Miten virkailijavaltuutus toimii?

Organisaatio pyytää Verohallinnon virkailijaa antamaan organisaation edustajalle valtuutusoikeuden, minkä jälkeen organisaation edustaja voi valtuuttaa muita henkilöitä Suomi.fi-valtuuksissa. Myös ulkomaiset toimijat voivat valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Virkailija rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty itse tekemään sähköisiä valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Suomi.fi-valtuutusoikeutta ja -valtuuksia voivat hakea virkailijan avulla esimerkiksi seuraavat organisaatiot:

 • yhteisöt, joilla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
 • yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • ulkomaiset yritykset, joiden edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
 • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä.

Lue lisää: Virkailijan avulla voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.1.2021 lähtien et voi kirjautua sillä  tulorekisteriin. Kirjaudu asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Jos hoidat tulorekisteriasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.

Et voi käyttää Katso-valtuuksia enää 1.1.2021 alkaen.

Lue lisää: