Yritys: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia yrityksen puolesta seuraavilla kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityillä toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen
 • Selvitysmies
 • Isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
 • Päävastuullinen isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
 • Elinkeinonharjoittaja
 • Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
 • Yhtiömies (Ay)
 • Oikeutettu eli henkilö, jolla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus edustaa yhtiötä

Kaikki muut paitsi edellä mainituilla toimielinrooleilla toimivat tahot tarvitsevat valtuuden, jotta ne voivat toimia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa yrityksen puolesta.

Valtuus voidaan myöntää henkilölle tai yritykselle.

Kuka voi valtuuttaa?

Valtuuden voi myöntää ainoastaan:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden.

Missä valtuutus tehdään?

Valtuudet myönnetään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Suurin osa organisaatioista voi valtuuttaa palvelussa itse, tietyt organisaatiot valtuuttavat virkailija-avusteisesti.

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet valtuuksia myöntävät itsenäisesti:

 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset, joilla on Y-tunnus
 • säätiöt (jotka on merkitty kaupparekisteriin)
 • luonnolliset henkilöt.

Siirry valtuuttamaan (Suomi.fi-valtuudet)

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet virkailija-avusteisesti valtuuttavat:

 • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
 • elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
 • säätiöt, joita ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • yhdistykset, joilla ei ole yhdistysrekisteriin merkittynä edustajia
 • yritysmuodot, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä
 • ulkomaiset yritykset, joiden edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
 • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus.

Siirry valtuuttamaan (Suomi.fi-valtuudet)

Katso-palvelun käyttö on loppumassa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa vuoden 2020 lopussa. Katso-palvelusta kannattaakin siirtyä Suomi.fi-tunnistautumiseen ja -valtuuksiin heti.

Lue lisää: Virkailijan avulla voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan valtuuskoodeilla. Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka ovat Palkkatietojen ilmoittaminen, Palkkatietojen katselu, Etuustietojen ilmoittaminen ja Etuustietojen katselu.

Lue lisää: Tulorekisterin valtuuskoodit