Organisaatio: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi yrityksen tai organisaation puolesta ilman valtuutta toimia vain nimetty edustaja. Muut tarvitsevat erillisen valtuuden. Valtuus voidaan myöntää henkilölle tai yritykselle.

Kuka voi valtuuttaa?

Valtuuden voi myöntää ainoastaan:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden.

Missä valtuutus tehdään?

Valtuudet myönnetään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Suurin osa organisaatioista voi valtuuttaa palvelussa itse. Tietyt organisaatiot valtuuttavat virkailija-avusteisesti.

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet valtuuksia myöntävät itsenäisesti:

 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • elinkeinonharjoittajat
 • säätiöt ja yhdistykset, joilla on rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • luonnolliset henkilöt.

Siirry valtuuttamaan (Suomi.fi-valtuudet)

Palvelussa Suomi.fi-valtuudet virkailija-avusteisesti valtuuttavat:

 • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
 • elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
 • säätiöt ja yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä esimerkiksi nimenkirjoitussäännön vuoksi
 • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • ulkomaiset yritykset, joille ei ole kaupparekisteriin merkittynä edustajaa, jolla on suomalainen henkilötunnus
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
 • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus.

Siirry valtuuttamaan hakemuksella  (Suomi.fi-valtuudet)