Organisaatio: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi yrityksen tai organisaation puolesta ilman valtuutta toimia vain nimetty edustaja.

Muut tarvitsevat erillisen valtuuden. Valtuus voidaan myöntää henkilölle tai yritykselle.

Kuka voi valtuuttaa?

Valtuuden voi myöntää ainoastaan:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden.

Missä valtuutus tehdään?

Valtuudet myönnetään Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Suurin osa organisaatioista voi valtuuttaa palvelussa itse. Tietyt organisaatiot valtuuttavat virkailija-avusteisesti.

Palvelussa valtuuksia myöntävät itsenäisesti:

 • osakeyhtiöt
 • asunto-osakeyhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • avoimet yhtiöt
 • elinkeinonharjoittajat
 • säätiöt ja yhdistykset, joilla on rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • luonnolliset henkilöt
 • verotusyhtymät esim. metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, joiden kaikki osakkaat ovat Suomen kansalaisia ja käyttävät sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

Siirry valtuuttamaan Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Palvelussa valtuuksia virkailija-avusteisesti valtuuttavat:

 • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
 • elinkeinoyhtymät ja yhteisetuudet
 • verotusyhtymät esim. metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, joissa jollain osakkaalla ei ole sähköistä tunnistusvälinettä tai osakkaina on muita yhtymiä, kuolinpesiä tai ulkomaalaisia henkilöitä
 • säätiöt ja yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä esimerkiksi nimenkirjoitussäännön vuoksi
 • suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • suomalaiset yritykset, jotka ovat lakanneet sulautumisen vuoksi
 • ulkomaiset yritykset, joille ei ole kaupparekisteriin merkittynä edustajaa, jolla on suomalainen henkilötunnus
 • ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
 • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus
 • konkurssipesät, joilla on Y-tunnus.

Siirry valtuuttamaan hakemuksella Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023