Kuka voi toimia nimettynä edustajana tulorekisterissä?

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi asioida yrityksen tai organisaation nimissä nimettynä edustajana, jos

 • henkilölle on kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty jokin alla olevista toimielinrooleista kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa:
  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • hallituksen puheenjohtaja
  • hallituksen jäsen
  • selvitysmies
  • isännöitsijä
  • päävastuullinen isännöitsijä
  • vastuunalainen yhtiömies (Ky)
  • yhtiömies (Ay)
  • elinkeinonharjoittaja
  • oikeutettu eli henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin
 • henkilölle on annettu valtuus "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely"
 • henkilö on varsinainen Katso-pääkäyttäjä (Katso-palvelun päättymiseen 31.8.2021 asti).

Yllämainittujen henkilöiden lisäksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi yrityksen tai organisaation puolesta asioida henkilö, joka on saanut valtuuden tietojen katseluun tai ilmoittamiseen. Valtuuden sähköisen asiointipalvelun käyttöön voi myöntää kolmannelle osapuolelle (henkilölle tai yritykselle) vain tietyillä rooleilla. Esimerkiksi tilintarkastaja tarvitsee valtuuden tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön.

Lue lisää

Kuka toimii nimettynä edustajana tulorekisterissä, kun toimielinrooleja ei ole merkitty kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)?

Esimerkiksi kuntien ja julkisten yhteisöjen pitää aina nimittää Suomi.fi-valtuushakemuksen avulla itselleen valtuutusoikeudellinen henkilö. Valtuutusoikeudellinen henkilö myöntää Suomi.fi-valtuuksissa tarvittaville henkilöille valtuudet tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Valtuutusoikeudellinen myös nimittää nimetyn edustajan tulorekisteriin antamalla henkilölle valtuuden "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".