Tulorekisteri yksityishenkilöille: usein kysyttyä

Onko tulorekisterin käyttäminen maksullista?

Ei ole. Tulorekisterin käyttäminen on maksutonta kaikille.

Voinko nähdä tulorekisteristä julkisia verotietoja?

Et voi nähdä, sillä tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, ei verotietoja. Julkiset verotiedot saa jatkossakin vain Verohallinnolta. Tulorekisteri ei siis muuta viranomaisten toimintaa.

Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan ja välittää niitä tiedon käyttäjille. Esimerkiksi Verohallinto saa tulorekisteristä tiedot verotuksen toimittamista varten.

Voinko kieltää tietojeni luovuttamisen tulorekisteristä?

Tietojen luovuttamista ei voi kieltää. Tulorekisteristä tiedon käyttäjille luovutettavat tiedot ovat tietoja, jotka tiedon käyttäjillä on lain mukaan oikeus saada käyttöönsä ja joita ne tarvitsevat toiminnassaan. Tiedon käyttäjiä ovat esimerkiksi Verohallinto, Kela ja eläkelaitokset, työttömyyskassat ja vahinkovakuuttajat.

Voiko kuka tahansa saada tietojani tulorekisteristä?

Tulorekisteri ei ole julkinen rekisteri, joten kuka tahansa ei saa tietojasi tulorekisteristä. Tietojasi voi katsella lisäksesi vain henkilö, jonka olet valtuuttanut asioimaan puolestasi tulorekisterissä. Jos haluat valtuuttaa jonkun toisen asioimaan puolestasi, voit tehdä sen palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Suorituksen maksaja voi katsoa ilmoittamiaan tietoja tulorekisteristä.

Tulorekisteristä saa tietoja vain laissa säädetyt tiedon käyttäjät. Tulorekisterin tiedon käyttäjiä ovat mm. Verohallinto, Kela, eläkelaitokset, ETK, Työllisyysrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, Tilastokeskus ja kunnat. Tulorekisteristä annetaan tiedon käyttäjille vain se tieto, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Miten tulonsaajan pitää toimia, jos työnantaja ei suostu antamaan tulorekisteri-ilmoitusta tai korjaamaan virheellistä ilmoitusta?

Tulonsaajan pitää pyytää suorituksen maksajaa ilmoittamaan tulorekisteristä puuttuvat tiedot tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Jos suorituksen maksaja ei pyynnöstä huolimatta korjaa tulorekisterin tietoja, tulonsaajan on ilmoitettava oikeat tiedot erikseen kullekin tietoa tarvitsevalle tiedon käyttäjälle. Tulonsaajan on esimerkiksi korjattava puutteet tai virheet esitäytetylle veroilmoitukselle, muutosverokortille ja etuushakemukselle. Jos tulonsaaja saa tulorekisterissä olevien virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella virheellisen työeläkeotteen, etuuspäätöksen tai asiakasmaksupäätöksen, hänen on erikseen ilmoitettava oikeat tiedot eläkelaitokselle, etuuspäätöksen tekijälle tai asiakasmaksun määrääjälle.

Minulla oli tänään palkkapäivä, pitääkö minun tehdä jotain?

Ei tarvitse. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin, joten tulonsaajan ei tarvitse tehdä mitään.

Toimin sukulaiseni asioidenhoitajana, ja minulla on hänen antamansa valtakirja. Miten toimitan sen tulorekisteriin?

Valtakirjaa ei toimiteta tulorekisteriin. Valtakirjan eli valtuuden antajan on tehtävä valtuutus toisen puolesta asiointiin palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Vaihtoehtoisesti valtuutettu eli asianhoitaja voi pyytää palvelun kautta henkilöltä valtuutta asioida hänen puolestaan. Tällöin valtuutuksen antajan pitää käydä hyväksymässä valtuutuspyyntö palvelussa Suomi.fi-valtuudet.
Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tulorekisterissä on käytössä kolme erilaista valtuutta: palkkatietojen ilmoittaminen, palkkatietojen katselu ja tulotietojen käsittely.

Mitä teen, jos huomaan, että tulorekisteristä puuttuu tulotietojani?

Jos huomaat, että tulorekisteristä puuttuu tulojasi, pyydä työnantajaasi ilmoittamaan tulot tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta tulorekisteriin.

Jos huomaan omissa tulotiedoissani virheitä vasta vuosien kuluttua, mitä minun täytyy tehdä? Voiko minulle tulla seuraamuksia siitä, että en ole ilmoittanut asiasta aiemmin?

Pyydä työnantajaasi korjaamaan havaitsemasi virheet heti, kun olet huomannut ne. Jos tulorekisterin tiedot ovat virheelliset, on mahdollista, että esimerkiksi verotus- ja etuuspäätökset ovat perustuneet virheellisiin tietoihin. Verotukseen ja etuuspäätöksiin tehtäviin muutoksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä päätöksen tehneeseen viranomaiseen, esimerkiksi Verohallintoon tai eläkelaitokseen.

Sinulle ei tule seuraamuksia, koska työnantajasi vastuulla on ilmoittaa tulorekisteriin tiedot tuloistasi.

Voinko itse poistaa tulon tiedoistani, jos tulorekisterissä näkyy tulo, jota en ole saanut eikä työnantajani korjaa sitä pyynnöstäni huolimatta? Tai voiko tulorekisteriyksikkö poistaa tulon?

Jos tulorekisterin tulotiedoissa on virheitä, pyydä niiden korjaamista työnantajaltasi. Suorituksen maksajalla on velvollisuus korjata tiedot tulorekisteriin.

Et voi poistaa tai korjata tietoja tulorekisteriin itse. Tulorekisteriyksiköllä ei myöskään ole oikeutta poistaa tulorekisteriin annettuja virheellisiä tietoja. Jos työnantajasi ei pyynnöstäsi huolimatta korjaa tietoja tulorekisteriin, sinun on itse korjattava tiedot esimerkiksi verotukseen ja etuuden maksajille.

Voiko minulle tulla seuraamuksia siitä, jos työnantajani ilmoittaa palkkatietoni myöhässä tai ei ilmoita niitä lainkaan?

Ei voi. Palkkatietojen ilmoittamisesta myöhässä tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista vastaa työnantaja.

Kaikkia tulorekisteriin ilmoitettavia tulotietoja tarvitsee joku tiedon käyttäjistä. Jos tulorekisteriin ei ole ilmoitettu kaikkia saatuja tuloja, on tulonsaajan itse huolehdittava puuttuvien tietojen ilmoittamisesta eri tiedon käyttäjille. Puuttuvat tiedot on ilmoitettava verotusta varten Verohallinnolle, esimerkiksi korjaamalla esitäytetyn veroilmoituksen tietoja tai etuuskäsittelyä varten etuuden myöntäjälle.

Luin, että tulorekisteristä näkee omat työsuhteet ja palkkatiedot. Korvaavatko tulorekisterin tiedot myös työtodistuksen ja palkkalaskelman?

Tulorekisteri ei korvaa työtodistusta eikä palkkalaskelmaa. Saat ne työnantajaltasi, kuten tähänkin asti olet saanut.

Saako ulosottoviranomainen käyttää tulorekisterin tietoja?

Ulosottoviranomainen saa tietoja tulorekisteristä 1.1.2021 alkaen.

Saako poliisi tulotiedot tulorekisteristä?

Ei saa.

Voinko tarkistaa jostain, mitä tietoja tuloistani välitetään esimerkiksi Kelalle?

Tulorekisteriyksikkö on julkaissut selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista:

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Korvaako tulorekisteri työeläkeotteen?

Ei korvaa.

Säilyvätkö tietoni tulorekisterissä ilman määräaikaa?

Tulorekisterissä säilytetään tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista tuloista 10 vuoden ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tulorekisteristä.

Voinko jättää maksamani palkan ilmoittamatta tulorekisteriin, jos olen maksanut palkkaa alaikäiselle ja palkkasumma on niin pieni, ettei minun tarvitse pidättää siitä veroa eikä maksaa työnantajamaksuja?

Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole tulonsaajan ikään tai palkan määrään perustuvia rajoja. Myös kotitalouksien on ilmoitettava kaikki maksamansa palkat tulorekisteriin.

Mistä tiedän, että tekemäni ilmoitus on tullut perille?

Annetut ilmoitukset näkyvät tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa Annetut ilmoitukset. Palveluun kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi. Kirjautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Maksan palkkaa siivoojalle kaksi kertaa kuukaudessa. Voinko ilmoittaa maksetut palkat samalla palkkatietoilmoituksella?

Et voi, palkkatietoilmoitus on annettava maksupäiväkohtaisesti eli molemmista maksupäivistä on annettava omat ilmoituksensa. Jos olet ns. satunnainen työnantaja eli et kuulu työnantajarekisteriin, voit antaa molemmat ilmoitukset samana päivänä eli viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos kotitalous on säännöllinen työnantaja eli merkitty työnantajarekisteriin, ilmoitukset on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tällöin on aina annettava myös työnantajan erillisilmoitus.

 Maksan palkkaa satunnaisesti lastenhoitajalle ja siivoojalle. Mikä on helpoin tapa hoitaa tulorekisteriin ilmoittaminen?

Helpoin tapa laskea palkat ja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin on käyttää esimerkiksi maksutonta Palkka.fi-palvelua. Kun lasket palkat Palkka.fi-palvelussa, tiedot siirtyvät suoraan tulorekisteriin eikä sinun tarvitse antaa erillistä ilmoitusta tulorekisteriin.

Palkkatiedot voi ilmoittaa myös verkkolomakkeella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kotitalouden, joka toimii työnantajana tai maksaa korvausta toiselle tehdystä työstä, on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Suorituksen maksaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin.

Olemme palkanneet muutaman perheen kanssa yhdessä lastenhoitajan. Miten ilmoitamme lastenhoitajan palkan tulorekisteriin?

Kotitaloudet voivat maksaa yhteisesti palkkaa esimerkiksi siivouksesta tai lastenhoidosta yhdelle tulonsaajalle. Tällöin ne muodostavat kotitalouksien työnantajaringin, jonka yhdessä valitsema vastuuhenkilö toimii sekä palkan maksajana, että tietojen ilmoittajana tulorekisteriin. Vastuuhenkilö on ringin edustaja ulospäin ja käyttää ilmoittamisessa ja maksamisessa omaa henkilötunnustaan. Vastuuhenkilö toimittaa ja maksaa ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä hoitaa muut työnantajavelvoitteet eli työeläkevakuuttamisen, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen sekä työttömyysvakuuttamisen.

Satunnaisena työnantajana toimiva kotitalous ilmoittaa palkat tulorekisteriin sähköisesti kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Pitääkö kotitaloustyönantajan antaa työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin?

Kotitaloustyönantajat antavat työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin kerran kuussa, jos palkkaa maksetaan yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana yhdelle henkilölle. Erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Jos ostan palveluita yritykseltä, pitääkö minun ilmoittaa maksamani lasku tulorekisteriin?

Tarkista ensin, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin (www.ytj.fi). Jos yritys on ennakkoperintärekisterissä, sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin mitään. Jos ei kuulu rekisteriin, ilmoita laskuun sisältyvän työn osuus tulorekisteriin. Ilmoita työn osuus ilman arvonlisäveroa.

Saako työnantaja jatkossa veroprosenttini suoraan tulorekisteristä?

Ei saa. Tulorekisteristä ei saa tietoja, joiden perusteella työnantaja voisi toimittaa palkasta ennakonpidätyksen. Tulorekisteri välittää tulotiedot Verohallinnolle ajantasaisesti, mutta ei voi ottaa kantaa siihen, miten Verohallinto soveltaa niitä omissa menettelyissään.

Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista omilla verkkosivuillaan.

Ilmoitetaanko sijoitusasunnosta saatu vuokratulo tulorekisteriin?

Ei ilmoiteta. Pääomatuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Mitä tulorekisteri tarkoittaa kansalaiselle?

Tulorekisteri ei tuo kansalaiselle uusia velvollisuuksia. Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat saatavilla tulorekisteristä reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet.

Tulonsaaja voi myös tilata tulorekisteristä omia tulotietojaan koskevan tulorekisteriotteen.

Jos kotitalous maksaa palkkaa, on kotitaloustyönantajan ilmoitettava tiedot tulorekisteriin. Esimerkiksi maksuton Palkka.fi -palvelu ilmoittaa tiedot tulorekisteriin automaattisesti.

Miten tulonsaaja hyötyy tulorekisteristä?

Tulonsaaja saa reaaliaikaisen tiedon hänelle maksetuista palkkatuloista ja etuuksista (vuodesta 2021 lähtien). Lisäksi tulorekisterin tietoja käyttävät viranomaiset ja organisaatiot saavat reaaliaikaiset tulotiedot tulorekisteristä silloin, kun niitä tarvitsevat. Tämä nopeuttaa etuuksien ja muiden päätösten käsittelyä sekä lisää päätösten oikeellisuutta, koska päätökset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon. Tulonsaaja voi itse tulostaa tulorekisteriotteen tulorekisteriin annetuista tulotiedoista esimerkiksi pankkia varten.

Miten saan tulorekisteriotteen?

Helpoiten otteen saa tulostettua, kun kirjautuu tulorekisteri.fi-sivulta sähköiseen asiointipalveluun. Tulorekisteriote on myös mahdollista tilata puhelimitse, jolloin se toimitetaan postitse.

Miten henkilö, jolla ei ole verkkopankkitunnuksia voi tarkistaa omia tietojaan?

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun voi kirjautua verkkopankkitunnuksien lisäksi mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos mikään näistä tunnistautumistavoista ei ole käytössä, voi tulorekisteristä tilata tulorekisteriotteen.

Kunta maksaa minulle omaishoitajan tuloa, pitäisikö sen näkyä minun tiedoissani?

Kyllä pitäisi näkyä, omaishoitajan palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin.