Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2018

Vuosi-ilmoituksen 3766 täyttöohje

Täyttöohje koskee verkkolomaketta ja tietuekuvausta. Tiedot on annettava sähköisesti vuodesta 2018 alkaen, paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Työmarkkinajärjestö ilmoittaa jäsentensä edellisenä vuonna maksamat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Työttömyyskassa ilmoittaa sellaiset työttömyyskassamaksut, joita työmarkkinajärjestö ei ilmoita Verohallinnolle.

Samana vuonna maksetut maksut ilmoitetaan yhtenä summana.

Työnantaja ei ilmoita palkasta perimiään jäsenmaksuja Verohallinnolle.

Tiedot annetaan kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 20. päivä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen muuttuu. Uudessa korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
  • Maksuvuosi
  • Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan Y-tunnus
  • Jäsenen henkilötunnus tai luonnollisen henkilön Y-tunnus

Täyttöohjeet

Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan tiedot

Vuosi-ilmoitukseen on aina merkittävä ilmoittajan työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan Y-tunnus.

Lisäksi ilmoitetaan vuosi-ilmoituksesta lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero.

Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan jäsenen tiedot

Vuosi-ilmoitukseen merkitään jäsenen henkilö- tai Y-tunnus sekä ay-jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen rahamäärä.