2018 - Osingon sijaan maksettu rahakorvaus

Jos osinko on maksettu virheellisesti väärälle saajalle ja osinko korvataan rahana oikealle osakkeenomistajalle, pitää maksajan tai välittäjän ilmoittaa maksetut rahakorvaukset Verohallinnolle..

Suomessa yleisesti verovelvolliset

Osingon sijaan maksettu rahakorvaus on saajalleen muuta veronalaista pääomatuloa.

Tuloverolain 33 a ja 33 b §:n mukaan osa osinkotulosta on verovapaata. Tästä syystä myös vastaava osa osingon sijaan maksetusta rahakorvauksesta on verovapaata tuloa. Ennakonpidätys toimitetaan veronalaisesta määrästä suorituksen yhteydessä tai merkittäessä sitä tilille suorituksen saajan hyväksi (Ennakkoperintälaki 11 §).

a) luonnolliselle henkilölle maksettu rahakorvaus

 • Suorituksen määrä ja ennakonpidätys ilmoitetaan veroilmoituksella työnantajasuorituksista (aiemmin kausiveroilmoitus) ja maksetaan esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa.
  • Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset (Työnantajasuoritusten tiedot).
  • Ennakonpidätys ilmoitetaan kohdassa Toimitettu ennakonpidätys (Työnantajasuoritusten tiedot).

Lue lisää työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.
Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen, yksityiskohtaiset täyttöohjeet 

 • Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä joko sähköisesti tiedostona työnantajan tietuekuvauksen (VSPSERIE) mukaisesti, verkkolomakkeella tai lomakkeella  (7801, Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus).
  • Suorituslaji on G1.
  • Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa 114 (tietuekuvaus) tai 14 (lomake).
  • Ennakonpidätys ilmoitetaan kohdassa 115 (tietuekuvaus) tai 15 (lomake).

b) yhteisölle maksettu rahakorvaus

Ei ennakonpidätystä, veroilmoitusta työnantajasuorituksista eikä vuosi-ilmoitusta.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rahakorvaus

Verosopimusten mukaan tällainen tulo verotetaan useimmiten saajan asuinvaltiossa ja silloin ei peritä lähdeveroa. Jos verosopimuksen mukaan tulo verotetaan lähdevaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa), peritään lähdevero.

Suorituksen määrä ja peritty lähdevero ilmoitetaan veroilmoituksella työnantajasuorituksista ja maksetaan esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa..

 • Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset (Työnantajasuoritusten tiedot).
 • Lähdevero ilmoitetaan kohdassa Lähdevero palkoista yms (Työnantajasuoritusten tiedot).

Lue lisää työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen, yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä joko sähköisesti tiedostona tietuekuvauksen Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) mukaisesti, verkkolomakkeella tai lomakkeella (7809, Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista).

Vuosi-ilmoitus annetaan, vaikka lähdeveroa ei olisikaan peritty.
Suorituslaji on D1.
Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa 317 (tietuekuvaus) tai 17 (lomake).
Mahdollisesti peritty lähdevero ilmoitetaan kohdassa 318 (tietuekuvaus) tai 18 (lomake).