Osingon sijaan maksettu rahakorvaus - ohje maksuvuodesta 2019 alkaen

Jos osinko on maksettu virheellisesti väärälle saajalle ja osinko korvataan rahana oikealle osakkeenomistajalle, pitää maksajan tai välittäjän ilmoittaa maksetut rahakorvaukset Verohallinnolle. Rahakorvaukset ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella sekä vuosi-ilmoituksella tuloverolain soveltamisalaan kuuluvista koroista ja muista suorituksista tai rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella.

Suomessa yleisesti verovelvolliset

Osingon sijaan maksettu rahakorvaus on saajalleen muuta veronalaista pääomatuloa.

Tuloverolain 33 a ja 33 b §:n mukaan osa osinkotulosta on verovapaata. Tästä syystä myös vastaava osa osingon sijaan maksetusta rahakorvauksesta on verovapaata tuloa. Ennakonpidätys toimitetaan veronalaisesta määrästä suorituksen yhteydessä tai merkittäessä sitä tilille suorituksen saajan hyväksi (Ennakkoperintälaki 11 §).

a) luonnolliselle henkilölle maksettu rahakorvaus

 • Tiedot rahakorvauksesta toimitetusta ennakonpidätyksestä ilmoitetaan (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, 4001) ja ennakonpidätys maksetaan esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa.
 • Ilmoita kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot:
  • veron tunnus 68, verokausi, vuosi ja maksettava vero.

Lue lisää:

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen
Arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen – yksityiskohtaiset ohjeet

 • Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä joko sähköisesti tiedostona TVL:n korkojen tietuekuvauksen (VSTVERIE) mukaisesti, verkkolomakkeella tai lomakkeella (7805, Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä).
  • Suorituslaji on 2D
  • Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa 534
  • Ennakonpidätys ilmoitetaan kohdassa 535.

b) yhteisölle maksettu rahakorvaus

 • Ei ennakonpidätystä, veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista eikä vuosi-ilmoitusta.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rahakorvaus

Verosopimusten mukaan tällainen tulo verotetaan useimmiten saajan asuinvaltiossa ja silloin ei peritä lähdeveroa. Jos verosopimuksen mukaan tulo verotetaan lähdevaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa), peritään lähdevero.

Huom: ilmoittamista oma-alotteisten verojen ilmoituksella on korjattu 30.9.2020.

 • Tiedot rahakorvauksesta peritystä lähdeverosta ilmoitetaan (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, 4001) ja lähdevero maksetaan esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa.
 • Ilmoita rahakorvauksen määrä kohdassa Lähdeveron alaiset etuudet.
 • Ilmoita rahakorvauksesta peritty vero kohdassa Lähdevero etuuksista.
 • Ilmoita verokausi ja vuosi kohdassa Eläkkeiden ja etuuksien tiedot.

Lue lisää
Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen
Arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen – yksityiskohtaiset ohjeet

 • Vuosi-ilmoitus annetaan viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä joko sähköisesti tiedostona tietuekuvauksen Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE, vuodesta 2021 alkaen VSRMUERI) mukaisesti, verkkolomakkeella tai lomakkeella (7809, Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista).
 • Vuosi-ilmoitus annetaan, vaikka lähdeveroa ei olisikaan peritty.
  • Suorituslaji on D1.
  • Veronalaisen rahakorvauksen määrä ilmoitetaan kohdassa 317.
  • Mahdollisesti peritty lähdevero ilmoitetaan kohdassa 318.