Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Varainsiirtoveroilmoitus kiinteistönvälittäjille ja arvopaperikauppiaille, täyttöohje

Suositeltavaa on täyttää verkkolomakkeen (lomake.fi) kohdat niin, että täytät ensin yhden omaisuuslajin tiedot ja siihen liittyvät myyjät yksi kerrallaan. Tämän jälkeen siirryt täyttämään seuraavan omaisuuslajin tiedot ja sen myyjät ja niin edelleen.

Yhdellä ilmoituksella voit ilmoittaa vain yhden ostajan tietoja.

Huomaa, että et voi lisätä lomakkeelle liitteitä. Pyydämme niitä tarvittaessa erikseen.

Tunnistautuminen ja valtuuttaminen

 • Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 • Voit antaa ilmoituksen valtuutuksella tai ilman valtuutusta.
 • Kun annat ilmoituksen valtuutuksella:
  • ilmoituksen oikeassa yläkulmassa näkyy ilmoittajan valtuuttaneen yrityksen nimi ja Y-tunnus (tieto näkyy myös tulosteella)
  • lähetetty ilmoitus arkistoituu valtuuttaja-yrityksen Tallennetut lomakkeet -arkistoon ja on niiden henkilöiden käytettävissä, joilla on valtuutus yritykseltä
 • Kun annat ilmoituksen ilman valtuutusta:
  • ilmoituksen oikeassa yläkulmassa näkyy ilmoituksen antajan nimi ja syntymäaika (tieto näkyy myös tulosteella)
  • lähetetty ilmoitus arkistoituu lähettäjän Tallennetut lomakkeet -arkistoon ja on vain hänen käytettävissään
 • Lisätietoja tunnistautumisesta ja valtuuttamisesta Vero.fi-sivuilta:

Täyttöohjeet

Ilmoittajan tiedot

 • Valitse ensin, onko ilmoittajaroolisi kiinteistönvälittäjä vai arvopaperikauppias.
 • Valinnan jälkeen täytä ilmoittajarooliasi koskevat tiedot.
 • Huomaa, että ilmoittajaroolin valinta vaikuttaa siihen, mitä tietoja pääset täyttämään.

Ostajan tai muun luovutuksensaajan tiedot

 • Valitse ensin, onko ostaja henkilö vai yhteisö. Tämän valinnan perusteella pääset täyttämään joko ostajan henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen. Täytä myös ostajan nimi.
 • Ulkomaalainen ostaja on pitänyt rekisteröidä Verohallinnolle varainsiirtoveron viitenumeron saamiseksi. Tässä yhteydessä ostajalle on annettu keinotunnus. Varainsiirtoveron maksun kohdistamiseksi ilmoita tämä keinotunnus (ostajan henkilö- tai Y-tunnus -kentässä) ilmoitusta antaessasi. Näin maksu kohdistuu automaattisesti ostajan maksutietoihin.
 • Mikäli tiedossasi ei ole ostajan suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, täytä henkilö-ostajan ulkomainen henkilötunnus ja syntymäaika tai yhteisö-ostajan ulkomainen yhteisötunnus.

Kauppakirjan tai muun sopimuksen tiedot

 • Ilmoita kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoituspäivä muodossa pp.kk.vvvv.
 • Valitse luovutussopimuksen mukainen luovutustyyppi: kauppa, vaihto tai muu.
 • Varmista ostajalta, onko Verohallinto antanut sopimusta koskevan ennakkoratkaisun, jota ostaja vaatii sovellettavaksi. Valitse tämän perusteella vastaukseksi "Ei" tai "Kyllä".

Tiedot hankitusta omaisuudesta

Omaisuuslaji

 • Ilmoittaja-roolisi perusteella pääset täyttämään eri omaisuuslajien tietoja:
  • kiinteistönvälittäjänä voit ilmoittaa asunto-osakeyhtiön osakkeen, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen, viikko-osakkeen ja aikaosuusosakkeen luovutuksia
  • jos olet arvopaperikauppias, voit ilmoittaa liikeosakkeen, puhelinosakkeen ja muun arvopaperin kuin osakkeen luovutuksia.
 • Omaisuuslaji-valinnan jälkeen pääset täyttämään vain kyseistä omaisuuslajia koskevia tietoja. Et siis välttämättä pääse täyttämään tietoja kaikkiin kenttiin. Kentät, joita ei voit täyttää, näkyvät harmaana.
 • Anna kohteen Y-tunnus ja nimi.
 • Ilmoita osakkeiden numerot, kun ilmoitat asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen luovutusta. Osakkeiden numerot voit halutessasi ilmoittaa myös silloin, kun ilmoitat liikeosakkeen, viikko- tai aikaosuusosakkeen tai puhelinosakkeen luovutusta.
 • Ilmoita osakkeiden kappalemäärä, kun ilmoittamasi luovutus koskee liikeosaketta, viikko- tai aikaosuusosaketta tai puhelinosaketta.
 • Omistusoikeuden siirtymispäivän voit ilmoittaa muodossa pp.kk.vvvv.

Huoneiston, autopaikan tai muun tilan tiedot

 • Ilmoita huoneiston, autopaikan tai muun tilan tunnus. Voit käyttää kirjaimia ja/tai numeroita.
 • Kun omaisuuslaji on viikko-osake, ilmoita luovutuksen kohteena ollut viikko.
 • Anna huoneiston, autopaikan tai muun tilan pinta-ala, niin kuin se on kauppakirjassa.

Hankittu osuus koko huoneistosta tai tilasta joko murtolukuna tai prosenttina

 • Ilmoita ostajan osuus hankitusta huoneistosta tai tilasta joko murtolukuna (enintään 1/1) tai prosentteina (enintään 100 %).
 • Täytä vain toinen vaihtoehdoista.
 • Tieto on annettava, kun luovutuksen kohteena on asunto-osakeyhtiön osake, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake tai viikko- tai aikaosuusosake.

Kauppahinta ja muut vastikkeet

 • Kauppahinta ja muut vastikkeet -osion täytettävät kentät määräytyvät edellä tehdyn omaisuuslajin valinnan perusteella. Mikäli kenttä on harmaana, ao. tieto ei koske ilmoitettavaa omaisuuslajia.
 • Ilmoita vain ostajan osuus kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta.
 • Jos tietoa ei ole, syötä kenttään 0,00.
 • Ota kantaa siihen, onko kauppakirjassa ollut lisäkauppahintaehto valitsemalla joko "ei" tai "kyllä".
 • Mikäli valitset "kyllä", täytä myös muut lisäkauppahintaa koskevat tiedot kenttiin.

Ensiasunnon ostaja

 • Ensiasunnon hankintaa koskevat kentät ovat täytettävissä vain silloin, kun
  • ostaja on henkilö
  • ostaja on kauppakirjan allekirjoitushetkellä iältään 18–39-vuotias
  • omaisuuslaji on "asunto" ja
  • ostajan omistusosuus on vähintään puolet.
 • Jos ostaja on ilmoittanut kyseessä olevan ensiasunnon hankinta ja vakuuttanut, että ehdot täyttyvät, valitse vaihtoehto "Kyllä, ensiasunnon ostaja vakuuttaa, että ehdot täyttyvät". Muussa tapauksessa valitse vaihtoehto "Ei, ehdot eivät täyty".
 • Jos kyseessä on vain osittain verovapaa hankinta, täytä verollinen osuus kauppahinnasta kohtaan "Se osa kauppahinnasta tai muista vastikkeista, josta maksetaan varainsiirtovero". Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun ostettua huoneistoa käytetään osittain muuhunkin tarkoitukseen kuin vakituiseen asumiseen.

Kauppahinta yhteensä ja varainsiirtoveron määrä

 • Kenttään "Ostajan osuus kauppahinnasta ja muista vastikkeista" lasketaan automaattisesti yhteen ilmoittamasi kauppahinta ja muut vastikkeet.
 • Anna kenttään "Varainsiirtoveron määrä" ostajan maksama varainsiirtovero.
 • Mikäli kyseessä on ensiasunnon hankinta ja tuo hankinta on kokonaisuudessaan varainsiirtoverosta vapaa, kenttään "Varainsiirtoveron määrä" täyttyy automaattisesti arvo 0,00. Älä muuta tätä tietoa, jos hankinnasta ei ole maksettu varainsiirtoveroa.

Omaisuus-taulukko

 • Kun olet täyttänyt kaikki yhtä omaisuuslajia koskevat tiedot, klikkaa Lisää rivi -painiketta, jolloin syöttämäsi omaisuustiedot siirtyvät painikkeen alla olevaan Omaisuus-taulukkoon.
 • Ennen kuin siirryt syöttämään omaisuuden myyjätietoja, tuplaklikkaa hiiren vasemmalla painikkeella Omaisuus-taulukosta sitä omaisuuslajia, jonka myyjätietoja haluat ilmoittaa.
 • Erotat eri omaisuuslajit Omaisuus-taulukosta yksilöintitietojen perusteella:
  • Omaisuuslaji
  • Kohteen nimi
  • Kirjain/numero/viikko
 • Huomaa, että jokaisen omaisuuslajin myyjät on ilmoittava aina erikseen, vaikka ne olisivat kaikissa eri omaisuuslajeissa samat.
 • Poista valittu rivi -painikkeella voit tarvittaessa tyhjentää koko rivin Omaisuus-taulukosta. Klikkaa ensin se rivi aktiiviseksi, jonka haluat poistaa.
 • Omaisuus-taulukko:

Kuvakaappaus lomake.fi:stä Omaisuus-taulukko -kohdasta

Tiedot myyjästä tai muusta luovuttajasta

Omaisuuslaji

 • Myyjän omaisuuslaji-tiedot päivittyvät automaattisesti, kun olet tuplaklikannut ensin Omaisuus-taulukon riviä, jonka myyjän haluat ilmoittaa.
 • Varmista, että kenttien tiedot vastaavat sen omaisuuslajin tietoja, jonka myyjän olet ilmoittamassa.

Onko myyjä henkilö vai yhteisö

 • Valitse ensin, onko myyjä henkilö vai yhteisö. Tämän valinnan perusteella pääset täyttämään joko myyjän henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen. Täytä myös myyjän nimi.
 • Mikäli tiedossasi ei ole myyjän suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, täytä henkilö-myyjän ulkomainen henkilötunnus ja syntymäaika tai yhteisö-myyjän ulkomainen yhteisötunnus.

Luovutettu osuus koko huoneistosta tai tilasta murtolukuna tai prosentteina

 • Anna myyjän osuus luovutetusta huoneistosta tai tilasta joko murtolukuna (enintään 1/1) tai prosentteina (enintään 100 %).
 • Täytä vain toinen vaihtoehdoista.
 • Huomaa, että ilmoitat ilmoituksella vain sen omistusosuuden, jonka myyjä luovuttaa ostajalle, jonka ilmoitusta olet antamassa.
 • Myyjän/myyjien yhteenlaskettu luovutettu osuus tulee olla yhtä suuri kuin ilmoituksella oleva ostajan hankkima osuus.
  • 2 ostajaa ja 1 myyjä: ostajalle ½ ja myyjälle ½
  • 2 ostajaa ja 2 myyjää: ostajalle ½ ja molemmille myyjille ¼
  • 2 ostajaa ja 3 myyjää: ostajalle ½ ja kaikille myyjille 1/6
  • 2 ostajaa ja 4 myyjää: ostajalle ½ ja kaikille myyjille 1/8

Myytyjen osakkeiden kappalemäärä

 • Ilmoita tässä kentässä myyjän luovuttamien osakkeiden kappalemäärä.
 • Tiedon voi antaa vain, kun omaisuuslaji on liikeosake.

Lisätiedot hankinnasta

 • Vastaa "Kyllä" tai "Ei" luovutukseen liittyviin lisätietokysymyksiin.
 • Kysymykset ovat vastattavissa sen perusteella, ovatko ostajat ja myyjät henkilöitä vai yhteisöjä. Et siis välttämättä pääse vastaamaan kaikkiin kysymyksiin.

Myyjän tiedot -taulukko

 • Kun olet täyttänyt kaikki yhtä myyjää koskevat tiedot, klikkaa Lisää rivi-painiketta, jolloin syöttämäsi tiedot siirtyvät painikkeen alla olevaan Myyjän tiedot -taulukkoon:
  • Omaisuuslaji
  • Kohteen nimi
  • Kirjain/numero/viikko
  • Myyjän nimi
 • Jos samalla omaisuuslajilla on useita myyjiä, tuplaklikkaa ensin hiiren vasemmalla painikkeella Omaisuus-taulukosta ilmoitettavaa omaisuuslaji-riviä ja siirry sen jälkeen täyttämään seuraavan myyjän tietoja aloittamalla valinnalla "Onko myyjä henkilö vai yhteisö".
 • Poista valittu rivi -painikkeella voit tarvittaessa tyhjentää koko rivin Myyjän tiedot -taulukosta. Klikkaa ensin se rivi aktiiviseksi, jonka haluat poistaa.
 • Myyjän tiedot -taulukko:

Kuvakaappaus lomake.fi:stä Myyjän tiedot -taulukko -kohdasta

Ilmoituksen lähettäminen

 • Kun olet täyttänyt kaikki ostajaa, omaisuuslajia / omaisuuslajeja ja myyjää / myyjiä koskevat tiedot, lähetä ilmoitus Verohallinnolle Lähetä-painikkeella.
 • Ilmoituksen tiedot tallentuvat samalla automaattisesti Tallennetut lomakkeet -palveluun.

Keskeneräisen ilmoituksen tallentaminen

Vastaanottokuittaus

 • Kun lähetät ilmoituksen Verohallinnolle, saat siitä vastaanottokuittauksen.
 • Tulosta ostajalle todisteeksi ilmoitus, jossa näkyy Verohallinnon vastaanottokuittaus (vastaanottonumero ja vastaanottoaika).
 • Ostajalle antamasi tuloste on todiste siitä, että luovutusta koskeva varainsiirtovero on maksettu ja ilmoitus annettu. Ostaja rekisteröi tällä tulosteella omistuksensa kaupan kohteena olleessa yhtiössä.
 • Voit myös tallentaa vastaanottokuittauksella varustetun ilmoituksen omalle koneellesi ja tulostaa sen myöhemmin.
 • Ilmoituksen voi tulostaa myöhemmin myös Tallennetut lomakkeet -palvelusta

Virheellinen ilmoitus

 • Jos huomaat virheitä lähettämässäsi varainsiirtoveroilmoituksessa, voit korjata sitä kahdella eri tavalla:
 1. Antamalla Lomake.fi:ssä korvaavan ilmoituksen, jossa ilmoitetaan kaupan kaikki tiedot. Tämä on käytettävyydeltään helpompi tapa korjata ilmoitusta. 
 2. Käyttämällä pohjana aiempaa ilmoitusta, joka on haettu Tallennetut lomakkeet -palvelusta. Tämä on teknisten rajoitusten vuoksi hankalampi tapa.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021