Valtuutettu varastonpitäjä: Arvio tuotteiden määristä kalenterivuoden aikana – lomakkeen 1300 liite (1304)

Lomakkeella valtuutettu varastonpitäjä antaa arvion vastaanotettavien tuotteiden määrästä kalenterivuoden aikana.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO