Tilinumeroilmoitus valmisteveron palautusta varten (1491)

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa oman tilinumerosi Verohallinnolle valmisteveron palautusten maksamista varten. Lomake on tarkoitettu henkilöasiakkaille.

Täytä lomake mieluiten koneella ja tulosta vasta sen jälkeen. Muista allekirjoitus.

Palauta lomake postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.