Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten (1296)

Voitte ilmoittaa tällä lomakkeella tilinumeronne Verohallinnolle autoveron palautuksen maksamista varten, jos ette ole jo hakemuksessa ilmoittanut tilinumeroanne. Hakemus tehdään erillisellä asiakirjalla.