Selvitys verottomista varastotiloista – lomakkeen 1300 liite (1302)

Lomakkeella luvanhakija antaa selvityksen tiloista, joihin hakee verottoman varaston lupaa.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO