Rekisteröity vastaanottaja: Arvio tuotteiden määristä kalenterivuoden aikana – lomakkeen 1300 liite (1303)

Lomakkeella rekisteröity vastaanottaja antaa arvion vastaanottamiensa tuotteiden määrästä kalenterivuoden aikana.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO