Rekisteröity lähettäjä - Arvio tuotteiden määristä kalenterivuoden aikana – lomakkeen 1300 liite (1305)

Lomakkeella rekisteröity lähettäjä antaa arvion lähetettävien tuotteiden määrästä kalenterivuoden aikana.

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO