Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajalle maksetut vakuutussuoritukset (3928)

Lomakkeella 3928 vakuutusyhtiöt ilmoittavat elinkeinoa harjoittaville henkilöille, avoimelle- ja kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle, osuuskunnille ja muille TVL 3§:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksamansa vakuutuskorvaukset ja muut vakuutukseen perustuvat suoritukset.

Lomakkeella 3930 ilmoitetaan korjaukset aiemmin vuosi-ilmoituslomakkeella annettuihin tietoihin.

Tiedot on annettava sähköisesti, paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Asioi verkossa (lomake.fi)

Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai Katso-tunniste. Katso-tunnistetta voi käyttää 31.12.2020 asti.

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun (lomake.fi).