Palaute vero.fi-sivustosta

Käytämme palautetta vero.fi-sivuston kehittämiseen.

Huom. Tätä kautta et voi saada vastausta henkilökohtaiseen verotukseesi liittyvissä kysymyksissä.
Henkilökohtaista verotusta tai yksittäisen yrityksen verotusta koskevissa kysymyksissä ota yhteys 

Älä kirjoita viestiin henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.