Verohallinnon laskurit

Laskurien käyttö ei vaadi tunnistautumista.

Veroprosenttilaskuri (vero.fi/verolaskuri)

Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulosi tai vähennyksesi ovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi.  


Korkolaskuri (vero.fi/korkolaskuri)

Korkolaskurilla voit laskea viivekoron, viivästyskoron sekä veronlisäyksen määrän.  


Perintöverolaskuri (vero.fi/perintoverolaskuri)

Perintöverolaskurilla voit laskea perintöveron määrän, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2012 tai sen jälkeen. Laskurissa voit lisäksi tehdä puoliso- tai alaikäisyysvähennyksen.  


Lahjaverolaskuri (vero.fi/lahjaverolaskuri)

Lahjaverolaskurilla voit laskea lahjaveron määrän, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2012 tai sen jälkeen.


Autoetulaskuri (vero.fi/autoetulaskuri)

Laskurilla voi laskea työantajalta yksityiskäyttöä varten Suomessa saadun henkilö- tai pakettiauton verotusarvon.  


Alkoholiverolaskuri (vero.fi/alkoholiverolaskuri)

Laskurilla voit arvioida, paljonko sinun pitää maksaa alkoholijuomaveroa sekä juomapakkausveroa.


Bruttopalkkalaskuri (vero.fi/bruttopalkkalaskuri)

Laskurilla voi laskea esimerkiksi ulkomailta töihin tulleen työntekijän bruttopalkan.


Lähdeverolaskuri EU/ETA-valtiossa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle taiteilijalle ja urheilijalle (vero.fi/lahdeverolaskuri)


Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri 2013-2016

Yhteisöasiakkaat voivat käyttää laskuria apuna laskiessaan lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi) hyvitettäväksi vaadittavan määrän