Julkisyhteisö, yhtymä, yhteisetuus, säätiö, eräät yhdistykset, yritykset, tiekunnat ja kuolinpesät: näin valtuutat

Asiointi Katso-tunnisteilla ja -valtuuksilla päättyy 31.12.2020

Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vielä Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle Suomi.fi-valtuudet jo marraskuun aikana. Hakemuksen tekemiseen ja sen käsittelyyn kannattaa varata aikaa.

Kun käytät Suomi.fi-valtuuksia, kirjaudu asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Käytätkö Katso-palvelua? Lue ohjeet ja toimi heti

Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin -webinaarin tallenne (webinaari alkaa 18 minuutin kohdalta)

Webinaarin aineistot ja ohjeita DVV:n sivuilla

Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää myös

 • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
 • elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
 • säätiöt sekä yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä esimerkiksi nimenkirjoitussäännön vuoksi
 • kuolinpesät, joilla on Y-tunnus
 • tiekunnat, joilla on Y-tunnus.

Suomalaisilla yrityksillä ja yhteisöillä täytyy aina olla Y-tunnus, jotta ne voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan. Jos yrityksellä tai yhteisöllä ei ole edustajaa rekisteröitynä kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), valtuutusta varten täytyy ensin hakea valtuutusoikeus.

Valmistaudu valtuushakemuksen tekemiseen

 1. Tutustu Suomi.fi-valtuuksiin, jotka on tarkoitettu veroasioiden hoitoon
 2. Sopikaa, kenelle haette valtuutusoikeutta tai edustajan valtuutusoikeutta – eli ketkä hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja niiden myöntämistä yhteisössänne. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi se, jolla on tähän asti ollut Katso-pääkäyttäjärooli.
 3. Selvittäkää, ketkä yhteisössä voivat allekirjoittaa valtuushakemuksen sekä mahdollisen valtakirjan.
 4. Selvittäkää, ketkä kaikki asioivat yhteisön puolesta sähköisissä asiointipalveluissa ja tarvitsevat sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Suomi.fi-valtuuksia on erilaisia, joten on tärkeää sopia, mitä asioita kukin saa hoitaa.
 5. Ottakaa käyttöön valtuuden tarkenne, jos teillä on tarve rajata tietyn yrityksen tai henkilön edustamisvaltuus tietyille työntekijöille.
 6. Varmistakaa, että jokaisella valtuutetulla on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, joilla voi tunnistautua Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja sähköisiin asiointipalveluihin.

Hae valtuutusoikeutta

Yrityksen tai yhteisön täytyy ensin hakea valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus. Valtuutusoikeus haetaan niihin asioihin, joita varten organisaatio tarvitsee Suomi.fi-valtuuksia − esimerkiksi veroilmoituksen tekemiseen.

Organisaation edustaja voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi:ssä. Valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus rekisteröidään yhdelle tai useammalle oman organisaation henkilölle. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi itselleen, tilitoimistolle tai oman yrityksen tai organisaation työntekijöille.

Edustajan valtuutusoikeuden voi hakea henkilölle, jonka edustama yritys tai yhteisö on saanut valtuuden toiselta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä. Kun henkilöllä on edustajan valtuutusoikeus, hän voi

 • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille − edustamisvaltuuden saanut voi hoitaa edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sen asioita, joka on valtuuttanut yrityksen tai yhteisön
 • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamansa tahon nimissä.

Tee valtuushakemus Suomi.fi:ssä

Yksityiskohtainen ohje valtuushakemuksen tekemiseen

Valtuutusoikeuden saanut voi myöntää Suomi.fi-valtuuksia

Kun olet saanut valtuutusoikeuden, voit kirjautua Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja hallinnoida edustamasi yhteisön Suomi.fi-valtuuksia. Voit myöntää asiointivaltuuksia esimerkiksi oman organisaation työntekijöille tai tilitoimistolle.

Kun olet saanut edustajan valtuutusoikeuden, voit kirjautua Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja 

 • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille
 • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamasi tahon nimissä.

Huomaa! Valtuutettu asianhoitaja voi muuttaa myös yhteisön tilinumeroa OmaVerossa, jos asianhoitajalle on annettu Veroasioiden hoito -valtuus.

Ohjevideo Youtubessa: Näin teet valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa

Katso-rooleja ja Katso-valtuuksia voi käyttää vuoden 2020 loppuun

Huomaa, että OmaVerossa ei voi asioida Katso-rooleilla tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja. Voit asioida palvelussa vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero.

Lue lisää Katso-palvelusta

Usein kysyttyä

Jos kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta, kuolinpesän veroasioita ei voi toistaiseksi hoitaa Suomi.fi-valtuuksilla. Kuolinpesä voi saada Y-tunnuksen vain, jos kuolinpesä harjoittaa esimerkiksi elinkeinotoimintaa, jota varten tarvitsee Y-tunnuksen.

Kun kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta, kuolinpesän veroasiat voi tällä hetkellä hoitaa paperilomakkeilla.