Saavutettavuusseloste – Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelu

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelua. Seloste on laadittu 28.8.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Verohallinnon omat saavutettavuusasiantuntijat.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto ei täytä Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

 1. Kuvien tekstivastineet: Vero-logolla ja lisäohjekuvakkeella on tekstivastine, mutta se on url-osoite. (WCAG 1.1.1)
 2. Kontrastit: Painikkeissa (siirry tunnistamiseen, uusi ilmoitus, Jatka, yms) oleva teksti tulisi erottua selvemmin. Ohjetekstit (valmistenumero, sähköpostiosoite) erottuvat huonosti (2.85:1) (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 3. Kielimääritykset: Linkeiltä "På svenska" ja "In english" puuttuu erillinen kielimääritys. (WCAG 3.1.2)
 4. Otsikot: Sivuilta puuttuu otsikkotaso H1. Sivuilla on ainoastaan H3 tason otsikoita. Nämä puutteet vaikeuttavat sivujen rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. (WCAG 1.3.1)
 5. Sivuotsikot: Verkkosivuilla on kaikilla sama sivuotsikko. (WCAG 2.4.2)
 6. Hyppylinkki: Sivuilta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)
 7. Näppäimistönavigointi: Näppäimistöllä ei pääse valitsemaan päivämääriä päivämääräkenttien kalentereista. Lisäksi kalenterikuvakkeen kohdalla ruudunlukija lukee pelkästään 'linkki'. (WCAG 2.1.1)
 8. Linkit/Ristiinlinkitys: Sivustolla Ohjeet -linkki vie toiselle sivustoille ilman, että tämä on pääteltävissä linkin sisällöstä. (WGAC 2.4.4, käytettävyys)
 9. Tilasta kertovat viestit: Lomakkeella Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen ei ruudunlukijalle kerrota toiminnon tilaa, jos lähetys ei onnistunut tai onnistui. (WGAC 4.1.3, 3.3.1)
 10. Pakolliset kentät lomakkeella: Kenttien pakollisuutta ei kerrota ruudunlukijalle. Ruudunlukija lukee esim. 'valmistenumero tähti' ts. tähden merkitystä ei avata käyttäjälle missään, eikä kentän pakollisuutta erikseen mainita. (WGAC 3.3.2)
 11. Virheen tunnistaminen lomakkeella: Virheelliset kentät merkitty punaisella. Kenttäkohtaisia virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ruudunlukijaa ajatellen. (WGAC 3.3.1)
 12. Painikkeet:
  • Ruudunlukijalla Jatka-painike on painike, mutta Peruuta-painike on linkki.
  • Tyhjiä painikkeita (ruudunlukijalla) mm. ennen Ajoneuvon tiedot -otsikkoa sekä ennen Lähetä-painiketta viimeisellä sivuilla. (Lähetä-painike näkyvillä myös jo lähetetyissä ilmoituksissa). (Yleinen saavutettavuus)
 13. Ohjeistus: Vahvista-sivun lopussa oleva ohjeistusteksti on vasta lähetä/muokkaa -painikkeiden jälkeen. Kun ruudunlukija käyttäjä lähettää lomakkeen, jää ohjeet tiedostamatta. (Yleinen saavutettavuus)
 14. Automaattinen syöttö puuttuu: Autocomplete-arvoa ei ole käytetty sitä mahdollistavissa kentissä (esim sähköpostikenttä). (WGAC 1.3.5)

Kohtuuton rasite

Edellä mainittu sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa ja niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 • Autoverotuksen toiminnot siirtyvät 1.1.2021 Verohallinnon OmaVero palveluun. Tässä asiakirjassa kuvatun Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelun käyttö päättyy 31.12.2020. Palvelu jää katselukäyttöön 30.6.2021 asti.
  • Saavutettavuuslainsäädännön 23.9.2020 tapahtuvan voimaantulon ja Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelun käytön lopettamisen välisen ajan lyhyyden vuoksi palvelun päivittäminen saavutettavaksi tuottaisi kohtuuttoman rasitteen. Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelua ei tämän vuoksi enää päivitetä.
  • Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituksen pystyy antamaan myös paperilla, mikäli järjestelmän saavutettavuuspuutteet estävät sähköisen palvelun kautta tapahtuvan ilmoittamisen. Autoverotuksen lomakkeet löytyvät Verohallinnon Vero.fi internet sivuilta.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tämän palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon autoverotus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö