EU-kansalaisten eIDAS-tunnistautuminen

eIDAS-tunnistautumisen ansiosta muiden EU-maiden kansalaiset voivat tulevaisuudessa tunnistautua OmaVeroon ja muihin Verohallinnon sähköisiin palveluihin oman maansa tunnistusvälineillä, esimerkiksi henkilökortilla. eIDAS-tunnistautuminen onnistuu, jos molemmissa maissa käytetään samankaltaisia sähköisiä tunnisteita.  

eIDAS on EU-asetus, jonka tarkoitus on varmistaa ajantasaiset ja kansainvälisesti hyväksytyt standardit sähköiselle tunnistautumiselle.

Verohallinnon asiointipalvelut eivät vielä tue eIDAS-tunnistautumista

Vaikka Verohallinnon asiointipalvelut eivät vielä tuekaan eIDAS-tunnistautumista, voivat eIDAS-käyttäjät täyttää palvelupyyntölomakkeen, jotta saavat asiansa sähköisesti vireille. Lomake on väliaikainen ratkaisu siirtymäajalle, ennen kuin Verohallinnon asiointipalveluissa otetaan eIDAS-tunnistautuminen käyttöön.

Käytä eIDAS-tunnistautumista ja täytä palvelupyyntölomake (lomake.fi)

Lue lisää tunnistautumisesta Verohallinnon asiointipalveluihin

Toisen EU-maan tunnistusvälineen turvallisuuden ja luotettavuuden arviointi

Ennen kuin tunnistusvälinettä voi käyttää eIDAS-verkostossa, EU-maiden pitää ensin notifioida sähköisen tunnistusvälineensä skeeman Euroopan komissiossa. Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa julkaisussa, jonka jälkeen tunnistusväline on tunnustettava 12 kuukauden aikana. Vertaisarvioinnilla varmistetaan, että kunkin maan tunnistusväline on riittävän turvallinen ja luotettava myös maarajat ylittävässä käytössä.

Kaikkien eIDAS-maiden kaikkia tunnistusvälineitä ei kuitenkaan notifioida samalla kertaa. Tunnistusvälineitä notifioidaan lähivuosina vähitellen sitä mukaa kuin eri maat ja tunnistusvälineiden tarjoajat tulevat notifiointiprosessiin mukaan.