Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

23. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet: kirjanpito, tietojenanto ja tarkastukset

Valtuutetun varastonpitäjän kirjanpidosta on käytävä selville verottomassa varastossa valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen, omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen, täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen sekä varastosta lähetettyjen ja kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät, suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Valtuutetun varastonpitäjän on säilytettävä aikajärjestyksessä sellaiset väliaikaisesti verottomina vastaanotettujen tuotteiden mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu EMCS-palveluun. Palveluun tehdyn e-AD:n tiedoista täytyy viedä kirjanpitoon yksilöivä hallinnollinen viitekoodi eli ARC-koodi. Koodi voi olla arkistoitavassa kaupallisessa asiakirjassa (esim. lähetystä koskevassa kauppalaskussa tai rahtikirjassa). Jos käytössä on sähköinen kirjanpitojärjestelmä, ARC-koodin pitää olla siihen tallennettuna. Muiden verovelvollisten ja etämyyjän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville vastaanotettujen, hallussa pidettyjen, siirrettyjen ja myytyjen tuotteiden määrät sekä muut tarvittavat tiedot.

Rekisteröidyn vastaanottajan ja väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan on säilytettävä aikajärjestyksessä väliaikaisesti verottomina vastaanotettavien tuotteiden mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu EMCS-palveluun. Palveluun saapuneen e-AD:n yksilöivä hallinnollinen viitekoodi eli ARC-koodi täytyy viedä kirjanpitoon. Koodi voi olla lähetystä koskevassa kaupallisessa asiakirjassa (esim. kauppalasku tai rahtikirja). Jos käytössä on sähköinen kirjanpitojärjestelmä, ARC-koodin pitää olla siihen tallennettuna.

Rekisteröidyn lähettäjän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville väliaikaisessa verottomuusjärjestelmässä lähetettyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. EMCS-palveluun tehdyn e-AD:n yksilöivä hallinnollinen viitekoodi eli ARC-koodi täytyy viedä kirjanpitoon. Koodi voi olla lähetystä koskevassa kaupallisessa asiakirjassa (esim. kauppalasku tai rahtikirja). Jos käytössä on sähköinen kirjanpitojärjestelmä, ARC-koodin pitää olla siihen tallennettuna.

Myös verotta hankittujen tuotteiden määrän ja käytön sekä varaston määrän on selvittävä kirjanpidosta. Kirjanpitoaineistoa, kuten tositteet ja saate- ja vakuusasiakirja liitteineen, on säilytettävä neljä vuotta. Jos aineisto on sekä selväkielisessä kirjallisessa muodossa että sähköisenä, se on säilytettävä molemmissa edellä mainitun määräajan.

Viranomaiset voivat tarkastaa verovelvollisen, myös tuotteita verotta hankkineen, kirjanpidon, kirjeenvaihdon ja varaston. Jokaisen on pyydettäessä annettava tietoja ostoista ja myynneistä. Viranomaiset voivat myös pysäyttää kulkuneuvon ja tarkastaa sen.

Kirjanpitoaineisto on esitettävä viranomaisille tarkastusta varten pyydetyssä muodossa. Kirjanpito tarkastetaan joko perinteisesti manuaalisin menetelmin tai atk-avusteisena. Valmisteverotarkastusta varten yrityksen pitää säilyttää tapahtumakohtaiset tiedostot sekä tiedot taloushallinnon ja valmistus- ja varastokirjanpidon tietojärjestelmissään sellaisessa yleisesti luettavassa muodossa, joka ei ole ohjelma- tai laitesidonnainen.

Verottomaan tarkoitukseen tuotteita hankkineen on tarkastuksessa kyettävä osoittamaan tuotteiden toimitus tai käyttö verottomaan tarkoitukseen. Muussa tapauksessa tuotteista on maksettava veroa. Sen, joka on luovuttanut tai hankkinut tuotteita muonitusta varten, on annettava veroviranomaiselle tiedot tuotteiden hankinnoista, käytöstä, varastomääristä, luovutuksista ja muista verotuksen valvontaa varten tarpeellisista tiedoista sen mukaan kuin Verohallinto määrää.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07