Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

22. Varamenettely määräpaikan muutoksessa

Kun Suomen EMCS-palvelu ei ole käytettävissä, voi lähettäjä turvautua varamenettelyyn toimittaessaan määräpaikan muutosta koskevan tiedon kuljetuksen vastaanottajalle ja kuljettajalle. EMCS-palvelussa tehtävän määräpaikan muutoksen sijasta voidaan tällöin käyttää Verohallinnon lomaketta nro 1464 (Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen määräpaikan muutoksen korvaava ilmoitus).

Lomakkeen nro 1464 käyttö ei ole pakollista, vaan tuotteiden lähettäjä voi myös itse laatia asiakirjan, jossa on samat tiedot kuin määräpaikan muutosta koskevassa sanomassa. Tietokentät on merkittävä samoilla numeroilla ja kirjaimilla kuin lomakkeessa nro 1464. Asiakirjan jäljennös on säilytettävä valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän kirjanpidossa.

Ennen varamenettelyn aloittamista tuotteiden lähettäjä voi tarvittaessa varmistaa Verohallinnon EMCS-tuelta, onko EMCS-palvelu pois käytöstä ja varamenettely sallittu. Samalla voi myös tiedustella käyttökatkoksen arvioitua kestoa.

Ennen määräpaikan muuttamista (eli ennen varamenettelyasiakirjan toimittamista kuljetuksen vastaanottajalle ja kuljettajalle) valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän on ilmoitettava EMCS-tuelle määräpaikan muuttumisesta ja varamenettelyn käyttöönotosta. EMCS-tuelle on myös annettava selvitys siitä, miksi EMCS-palvelu ei ole käytettävissä, jos se johtuu lähettäjästä. Ilmoitus tehdään EMCS-tuelle sähköpostitse. EMCS-tuelle on myös sähköpostitse (emcs(a)vero.fi) toimitettava kopio varamenettelyasiakirjasta.

Huom! Kun EMCS-palvelu on jälleen käytettävissä, on lähettäjän vietävä määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus EMCS-palveluun.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07