Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

19. Yksinkertaistettu menettely

Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelun eli EMCS-palvelun käyttö on vapaaehtoista kun siirretään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverottomien varastojen välillä Suomen alueella. Sen sijaan on mahdollista myös käyttää valmisteverotuslain 66§:n mukaistettua yksinkertaistettua menettelyä.

Yksinkertaistettua menettelyä on käytettävä silloin kun siirretään kansallisten valmisteveron alaisia tuotteita (mm. virvoitusjuomat, voiteluöljyt ja -valmisteet, kivihiili) Suomen alueella valmisteverottomien varastojen välillä. 

Edellä mainitut menettelyt soveltuvat myös tuotteiden siirtoihin Ahvenanmaalla sekä Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä.

Lisäksi siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenmaahan, noudatetaan soveltuvin osin valmisteverotuslain 66§:n mukaistettua yksinkertaistettua menettelyä. Vastaanottajalla ei tässä tapauksessa ole valmisteveronumeroa ja lähettäjän on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan Verohallinnolle, että tuotteet on vastaanotettu toisessa jäsenmaassa, esim. kuitattu rahtikirja.

Yksinkertaistetussa menettelyssä valtuutettu varastonpitäjä käyttää e-AD:n sijasta rahtikirjaa tai laskua, joka sisältää laissa mainitut alla olevat tiedot:

  1. siirrettävät tuotteet ja niiden määrät verolajeittain
  2. lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite ja valmisteveronumero
  3. tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite
  4. lähettävän ja vastaanottavan varaston valmisteveronumero
  5. viitenumero, jolla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpidossa.

Edellä mainittu korvaava asiakirja on laadittava kahtena kappaleena, joista 1. kappale on säilytettävä lähettäjän kirjanpidossa ja 2. kappale on liitettävä tuotteiden kuljetuksen mukaan ja säilytettävä vastaanottajan kirjanpidossa.

Vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava tuotteiden lähettäjälle, jos vastaanotetut tuotteet poikkeavat asiakirjasta.

HUOM! Rekisteröity lähettäjä ei voi käyttää yksinkertaistettua menettelyä lähettäessään EU:n ulkopuolelta tuotuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuontipaikasta verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07