Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

17. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden alustoimitukset

EMCS-järjestelmän käyttö / alus toisen jäsenmaan kuin Suomen alueella

Toimittaessaan valmisteveron alaisia tuotteita kansainvälisessä liikenteessä oleville meri- tai ilma- aluksille ja aluksen sijaitessa fyysisesti jossain muussa EU-maassa kuin Suomessa, on suomalaisen valtuutetun varastonpitäjän tehtävä siirrettäville tuotteille EMCS-palvelussa e-AD. Kuljetus saa hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Tämän jälkeen tehdään vienti-ilmoitus Tullin vientijärjestelmään.  Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan edeltävän asiakirjan koodina AAD+ARC-koodi+tuote-erän numero EMCS-järjestelmässä ja päiväys. Tuote-erän numero ilmoitetaan kolmella merkillä (esim. tuoterivi 1 = 001) Vienti-ilmoituksella on myös ilmoitettava koodi FIXFI, joka yksilöi viennin alustoimitukseksi.

Kun tuotteiden poistumismaa on muu kuin Suomi, vahvistavat kyseisen maan viranomaiset vientijärjestelmään, että tuotteet on toimitettu kansainväliseen alusliikenteeseen. Tullin vientijärjestelmä välittää sähköisesti poistumisvahvistuksen EMCS-palveluun, joka muodostaa automaattisesti vientiraportin lähettäjälle

Käytettäessä EMCS-varamenettelyä ilmoitetaan vienti-ilmoituksella edeltävän asiakirjan koodina FAD. Lisäksi ilmoitetaan asiakkaan varamenettelyasiakirjalle antama viitenumero eli lähettäjän viitenumero (local reference number) ja asiakirjan päiväys. Kun on käytetty EMCS-varamenettelyä, on vienti-ilmoituksella myös tällöin ehdottomasti ilmoitettava koodi FIXFI.

EMCS-järjestelmän käyttö / alus kolmannessa maassa

Kun kyse on alustoimituksesta EU:n ulkopuolelle, tekee valtuutettu varastonpitäjä ensin EMCS-palveluun e-AD:n vientiin ja jättää tämän jälkeen vienti-ilmoituksen Tullin vientijärjestelmään. Käytetään siis normaalia vientimenettelyä.

Yksinkertaistettu menettely / alus Suomessa

Jos valtuutetulle varastonpitäjälle on myönnetty lupa yksinkertaistettuun menettelyyn alustoimituksissa, ei EMCS-palvelua käytetä. Yksinkertaistuslupa koskee vain toimituksia Suomessa.

Ei yksinkertaistuslupaa / alus Suomessa

Jos valtuutetulla varastonpitäjällä ei ole yksinkertaistuslupaa ja alus on Suomessa, ei EMCS-palvelua tarvitse käyttää. Sähköinen vienti-ilmoitus on kuitenkin jätettävä Tullin vientijärjestelmään.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07