Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

16. Ahvenanmaan siirrot

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot verottomuusjärjestelmässä

1 Siirrot verottomien varastojen välillä

Kun siirretään tuotteita Ahvenanmaan ja Manner-Suomen verottomien varastojen välillä, voidaan käyttää Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu (EMCS) -järjestelmää. EMCS-järjestelmää voidaan käyttää myös kahden ahvenanmaalaisen verottoman varaston välisissä siirroissa. EMCS-järjestelmän käyttö ei ole pakollista, vaan sen sijaan voidaan käyttää yksinkertaistettua menettelyä (valmisteverotusL 66 §), mikä menettely koskee myös siirtoja kahden ahvenanmaalaisen varaston välillä.

Yksinkertaistetusta menettelystä tarkemmin ohjeessa:

2 Siirrot Manner-Suomesta tilanteessa, jossa ahvenanmaalaisella vastaanottajalla ei ole verotonta varastoa

EMCS-järjestelmää on mahdollista käyttää. Tuotteiden lähettäjä laatii siirrettäville tuotteille e-AD:n, jossa toimituspaikkana on vienti. Vienti-ilmoitusta ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä. Vastaanottokuittaus tehdään siten, että tuotteiden lähettäjä ilmoittaa EMCS-ryhmälle kuljetukseen liittyvän ARC-koodin ja tuotteiden vastaanottaja ilmoittaa EMCS-ryhmälle samaan ARC-koodiin liittyvien vastaan-otettujen tuotteiden määrän. EMCS-ryhmä vertaa ilmoituksia ja laatii sen mukaan vastaanottoraportin EMCS-järjestelmään.

3 Tuonti EU:n ulkopuolelta

Kun tuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta Ahvenanmaalle, käytetään samaa menettelyä kuin tuotaessa tuotteita unionin ulkopuolelta Manner-Suomeen. Siirtoihin tuontipaikalta verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle vaaditaan rekisteröidyn lähettäjän lupa.

Tuotteita Ahvenanmaalle tuotaessa rekisteröity lähettäjä voi olla manner-suomalainen tai ahvenanmaalainen toimija. Vastaanottaja voi olla ahvenanmaalainen valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

4 Vienti EU:n ulkopuolelle

Kun tuotteita viedään Ahvenanmaalta EU:n ulkopuolelle, käytetään samaa menettelyä kuin vietäessä tuotteita Manner-Suomesta. Ahvenanmaalainen varastonpitäjä tekee e-AD:n EMCS-järjestelmään ja tämän jälkeen vienti-ilmoituksen

5 Siirrot Ahvenanmaan ja toisten EU-valtioiden välillä

Kun tuotteita siirretään toisten EU-valtioiden ja Ahvenanmaan välillä, voidaan käyttää yhteisön sisäistä passitusmenettelyä T2F. Menettelyä käytetään sellaisten yhteisötavaroiden kuljetuksiin, jotka lähetetään EU:n tullialueeseen kuuluville mutta veroalueeseen kuulumattomille alueille, näiltä kyseisiltä alueilta tai näiden kyseisten alueiden välillä. T2F-Passituksen käyttäminen ja sen vaatiminen on kuitenkin kunkin jäsenmaan käytännöistä riippuva eli maiden välillä saattaa esiintyä eroja siinä, vaaditaanko siirrossa verorajan yli passitusta vai ei.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07