Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

14. Energiatuotteiden lähetyksen / kuljetuksen jakaminen

Kun energiatuotteita siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, on lähettäjän tietyin edellytyksin mahdollista jakaa jo matkalla oleva tuotteiden siirto kahdeksi tai useammaksi siirroksi.

Jakamisen edellytykset:

  • tuotteiden kokonaismäärä ei muutu.
  • jakaminen tehdään sellaisen jäsenvaltion alueella, joka sallii lähetyksen jakamisen. Suomi sallii lähetyksen jakamisen alueellaan.
  • siiirron jakamisen paikka ilmoitetaan sen jäsenvaltion, jossa jakaminen tehdään, toimivaltaisille viranomaisille. Suomessa siirron jakamispaikka ilmoitetaan Verohallinnolle.

Jos suomalainen lähettäjä aikoo jakaa kuljetuksen Suomen tai jonkun muun maan alueella, on ennen kuljetuksen jakamista ilmoitettava jakamismenettelyn käyttöönotosta EMCS-ryhmälle. EMCS-ryhmälle on myös ilmoitettava paikka, jossa jakaminen fyysisesti aiotaan suorittaa. Jos ilmoitus koskee kuljetuksen jakamista jonkun muun maan kuin Suomen alueella, tekee EMCS-ryhmä tarvittavat ilmoitukset toisen jäsenvaltion viranomaisille.

Kun kyse on Suomesta lähteneestä siirrosta, jakaminen tehdään EMCS-järjestelmässä siten, että alkuperäinen e-AD peruutetaan ja tilalle luodaan kaksi tai useampi uutta e-AD:ta.

Jos esimerkiksi Italia ei salli kuljetuksen jakamista alueellaan, niin suomalainen kuljetuksen lähettäjä ei voi fyysisesti jakaa kuljetusta, kun tuotteet ovat Italian alueella. Italiaankin menevä lähetys voidaan kuitenkin jakaa, jos jakaminen tapahtuu fyysisesti Suomen (tai jonkun muun jakamisen sallivan jäsenvaltion) alueella.

Kun toisessa jäsenmaassa sijaitseva lähettäjä jakaa siirron, ja seurauksena on yksi tai useampi uusi vastaanottaja Suomessa, tulee uusille vastaanottajille normaalisti e-AD EMCS-järjestelmään. Alkuperäinen vastaanottaja saa EMCS-järjestelmästä viestin siitä, että hänen saamansa e-AD on korvattu uusilla. Alkuperäinen vastaanottajakin voi tosin vastaanottaa jakamisen johdosta yhden tai useamman uuden e-AD:n.

Lähetyksen jakaminen on erikoistoimi. Jos suunnitellaan lähetyksen jakamista, on oltava yhteydessä EMCS-ryhmään lisäohjeiden saamiseksi.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07