Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

13. Suora luovutus

Vastaanottajan toimenpiteet, kun käytetään suoraa luovutusta

Suoralla luovutuksella tarkoitetaan sitä, että valmisteveron alaiset tuotteet vastaanotetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä muualla kuin valtuutetun varastonpitäjän verottomassa varastossa tai rekisteröidyn vastaanottajan toimitiloissa.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on rekisteröidyttävä suoran luovutuksen käyttäjäksi. Rekisteröitymisilmoitus on tehtävä ennen kuin suora luovutus voidaan ottaa käyttöön.

Voit tehdä rekisteröitymisilmoituksen OmaVerossa.

Siirry Omaveroon

Verohallinto antaa rekisteröinnistä valituskelpoisen päätöksen. Verohallinto voi valvonnallisista syistä rajoittaa suoran luovutuksen käyttöä tai kieltää sen käytön.  

Käytettäessä suoraa luovutusta tuotteet on lähetettävä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta verottomasta varastosta tai toisessa jäsenvaltiossa tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Suoraan luovutukseen oikeutettu vastaanottaja ilmoittaa lähettäjälle sen osoitteen, johon tuote pitää toimittaa. Tuotteet voidaan esimerkiksi toimittaa suoraan vastaanottajan omille asiakkaille.

Kun tuotteet on vastaanotettu suoran luovutuksen paikassa, on suoran luovutuksen käyttäjäksi rekisteröidyn vastaanottajan annettava vastaanottoraportti Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelussa eli EMCS-palvelussa. Rekisteröidyllä vastaanottajalla on verovastuu ja raportointivelvollisuus tuotteiden vastaanottamisesta suoran luovutuksen paikassa.

Vastaanottoraportti on annettava viipymättä ja viimeistään viiden arkipäivän kuluessa siirron päättymisestä. Perustellusta syystä EMCS-tuki voi verovelvollisen pyynnöstä pidentää vastaanottoraportin antamisen määräaikaa.

Suoraa luovutusta voidaan käyttää vastaanotettaessa sekä yhdenmukaistettujen että kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita.  Kun kyse on kansallisten valmisteverojen alaisista tuotteista, ei EMCS-palvelua käytetä.

Lähettäjän toimenpiteet, kun käytetään suoraa luovutusta

Lähettäjän on varmistettava, että vastaanottajalla on lupa suoraan luovutukseen. EMCS-palvelussa ei ole mahdollista luoda e-AD:ta, jos kyseistä lupaa ei ole.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07