Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

10. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle

Siirtäessään valmisteveron alaisia tuotteita vientiin EU:n ulkopuolelle on valtuutetun varastonpitäjän tehtävä siirrettäville tuotteille Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelussa eli EMCS-palvelussa e-AD (sähköinen hallinnollinen saateasiakirja), jossa toimituksen tyyppinä on toimitus vientiin.  EMCS-palvelu antaa kuljetukselle hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin.

Vienti-ilmoitus annetaan tämän jälkeen Tullin vientijärjestelmään. Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksen tavaraerällä ilmoitetaan edeltävän menettelyn koodi AAD, asiakirjan numero sekä edeltävän asiakirjan päiväys. AAD-koodin asiakirjan numeroksi merkitään ARC-koodi, jonka perään lisätään kolminumeroinen tuote-erän numero. Tuote-erän numero esitetään EMCS-palvelussa ilman nollia, jolloin tuotenumeron eteen on lisättävä nollat, jos tuote-eriä on vähemmän kuin sata. Huomioitavaa on, että kullakin vienti-ilmoituksen tavaraerällä saa ilmoittaa vain yhden AAD-koodin. Saman ARC-koodin ja tuote-erän yhdistelmän voi ilmoittaa vain kerran.

Tulliviranomainen vahvistaa tuotteiden poistumisen EU:sta Tullin vientijärjestelmään poistumispaikalla. Vientijärjestelmä välittää poistumisvahvistuksen sähköisesti Verohallinnon EMCS-palveluun, joka muodostaa automaattisesti vientiraportin tuotteiden lähettäjälle.

Jos valmisteveron alaiset tuotteet eivät jostain syystä poistu fyysisesti unionin alueelta vientijärjestelmältä saadun poistumisvahvistuksen jälkeen tai tavara palautuu poistumisvahvistuksen jälkeen takaisin unionin alueelle käymättä kolmannessa maassa, on asiakkaan välittömästi otettava yhteyttä Verohallinnon EMCS-tukeen asian selvittämiseksi.

Käytettäessä EMCS-varamenettelyä ilmoitetaan Tullin vienti-ilmoituksessa edeltävän asiakirjan koodina FAD. Lisäksi ilmoitetaan asiakkaan varamenettelyasiakirjalle antama viitenumero eli lähettäjän viitenumero (local reference number) ja asiakirjan päiväys.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07