Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

09. Valmisteveron alaisen tuotteen tuonti EU:n ulkopuolelta

Yhdenmukaisen valmisteveron alaiset tuotteet: siirto tuontipaikalta tai tullivarastosta

Tullissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden siirtoihin tuontipaikalta tai tullivarastosta verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle vaaditaan rekisteröidyn lähettäjän lupa. Rekisteröity lähettäjä laatii EMCS-palvelussa e-AD:n, jossa siirron alkamispaikkana on tuonti.  e-AD saa hallinnollisen viitteen eli ARC-koodin, jonka tulee seurata mukana koko siirron ajan. 

Sähköisen hallinnollisen saateasiakirjan (e-AD) laatiminen

Rekisteröity lähettäjä voi lähettää tuotteita EMCS-palvelussa ainoastaan silloin, kun tuotteille on tehty tuontitullaus Tullin tuontijärjestelmässä. Tuontijärjestelmässä ilmoitetut tiedot siirtyvät sähköisesti EMCS-palveluun, jossa tarkastetaan muun muassa rekisteröidyn lähettäjän lupatiedot. EMCS-palveluun siirtyvät automaattisesti seuraavat tulli-ilmoituksella ilmoitetut tiedot: tuonnin tunniste, saapumistullitoimipaikan koodi, tavaranhaltijan nimi ja y- tunnus tai muu tunniste, tavaroiden CN-koodit, tavararyhmien tuoteryhmäkoodit, tavaran paljous valmisteveron mukaisessa yksikössä sekä tavaran nettopaino.

Tullin tuontijärjestelmässä tullatut ja EMCS-ilmoituksen vaativat valmisteveron alaiset tuotteet saa näkyviin EMCS-palvelussa, kun valitaan tuontitullitoimipaikka sekä sen alta tuontijärjestelmästä siirtyneet  tuotteisiin liittyvät tuonnin tunnisteet. Yhdellä e-AD:llä saa ilmoittaa yhteen tai useampaan tuonnin tulli-ilmoitukseen sisältyviä lähetyksiä, kun yksi rekisteröity lähettäjä lähettää ne samanaikaisesti yhdelle vastaanottajalle.

Rekisteröity lähettäjä täyttää tulli-ilmoituksen perusteella esitäytetystä e-AD:stä puuttuvat tiedot EMCS- palvelussa, minkä jälkeen järjestelmä tarkistaa ilmoitetut tiedot sähköisesti. Jos vaaditut tiedot ovat oikein, järjestelmä antaa e-AD:lle ARC-koodin. Koodi siirtyy automaattisesti Tullin tuontijärjestelmään, joka suorittaa tullaustapahtuman loppuun ja muodostaa luovutuspäätöksen.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07