Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

08. Rekisteröity lähettäjä

Missä tilanteissa tarvitaan rekisteröidyn lähettäjän lupaa?

Lupa on tarpeen vain, kun yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita (alkoholia ja alkoholijuomia, valmistettua tupakkaa ja nestemäisiä energiatuotteita) siirretään tuontipaikalta (esim. rajatoimipaikka, väliaikainen varasto, tullivarasto) vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen väliaikaisesti verottomina verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle.

Kuka voi saada luvan?

Verohallinto voi hakemuksesta myöntää rekisteröidyn lähettäjän luvan luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka ansiotoiminnassaan lähettävät yhdenmukaistettujen valmisteverojen alaisia tuotteita vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen. 

Valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedustaja tarvitsevat toimintaansa Verohallinnon myöntämän luvan. Lupahakemus on tehtävä sähköisesti.

Voit tehdä lupahakemuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Tarvitaanko lupaa varten vakuus?

Rekisteröidyn lähettäjän luvan edellytyksenä on vakuuden asettaminen. Vakuuden on oltava voimassa kaikkialla EU:ssa. Verohallinto vahvistaa vakuuden määrän rekisteröidyn lähettäjän luvan myöntämisen yhteydessä.

Tuotteiden siirto käytännössä

Ilmoituksen antajan on merkittävä rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero tuonnin ilmoitukseen. Verohallinnon sähköiset järjestelmät tarkistavat valmisteveronumeron oikeellisuuden ja lupatiedot. Tämän jälkeen rekisteröity lähettäjä luo eAD:n EMCS-järjestelmässä ilmoituksesta tulleiden esitäytettyjen tietojen pohjalta ja järjestelmä antaa e-AD:lle yksilöivän hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin.

ARC-koodin on oltava valmisteveron alaisten tuotteiden kuljetuksen mukana, esim. paperituloste eAD:stä tai muu kaupallinen asiakirja, josta ARC-koodi on mainittu selkeästi. Em. asiakirja on voitava pyydettäessä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle koko väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvan siirron ajan. e-AD toimitetaan EMCS-järjestelmän välityksellä sähköisesti tuotteiden vastaanottajalle. Vastaanottajan on annettava viipymättä tai viimeistään viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymisestä tuotteiden vastaanottoraportti EMCS-järjestelmässä.

HUOM! kansallisten valmisteveron alaisten tuotteiden (mm.virvoitusjuomat, voiteluöljyt ja -valmisteet, kivihiili) siirroissa tuontipaikalta verottomaan varastoon tai rekisteröidylle vastaanottajalle ei käytetä sähköistä EMCS-järjestelmää eikä rekisteröityä lähettäjää.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07