Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

06. Selvitys hävikistä tai poikkeamista

Lähettäjällä ja vastaanottajalla on mahdollisuus selvittää valmisteveron alaisten tuotteiden verottomissa siirroissa havaittua poikkeamaa. Tuotteita siirrettäessä tuotteet tai osa tuotteista saattaa tuhoutua tai ne saatetaan menettää. Vastaanotettaessa tuotteita saattaa myös ilmetä, että onkin siirretty enemmän tuotteita kuin mitä e-AD:lla on ilmoitettu.

Hävikki- ja ylimääräselvityksen voi tehdä silloin, kun tuotteiden vastaanottaja on laatinut vastaanottoraportin, jossa hyväksytään poikkeamat siirrossa. Hävikki- ja ylimääräselvityksen lähettäminen on vapaaehtoista, mutta suosittelemme näiden selvitysten tekemistä. Hävikkiselvitys ja selvitys tuotteiden ylimäärästä tehdään EMCS-palvelussa selvitys poikkeamista -toiminnon kautta.

Suomen EMCS-palvelu toimittaa suomalaiselle osapuolelle tiedoksi myös vastapuolen antamat hävikki- ja ylimääräselvitykset. Riippuu toisten jäsenmaiden järjestelmistä, toimitetaanko suomalaisen osapuolen selvitys tiedoksi toisessa jäsenmaassa olevalle kauppakumppanille.

Hävikkiselvitys

Kun vastaanottoraportissa on ilmoitettu hävikkiä, voi sekä lähettäjän että vastaanottajan olla myöhemmin verotuksellisista syistä tarpeen selittää, mistä hävikki on johtunut. Samaa e-AD:ta koskevia, jälkikäteisiä hävikki- tai ylimääräselvityksiä voi lähettää niin monta kuin on tarpeen.

Aiemmin hävikiksi luullulle voi myöhemmin myös ilmetä muunlainen syy. Lähettäjä voi esimerkiksi kertoa, ettei hän lähettänytkään kaikkia e-AD:lla mainittuja tuotteita. Vastaanottajan selityksenä saattaa olla esimerkiksi se, että osa tuotteista tuli vasta myöhemmin, vastaanottoraportoinnin jälkeen. Myös tällöin voi selvitys poikkeamista -toiminnon avulla kertoa, mitä tosiasiassa oli tapahtunut.

Jos tuotteiden täydellinen tuhoutuminen johtuu tuotteiden luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentuminen tai haihtuminen) tai kun kyseessä on ylivoimainen este tai ennalta arvaamaton tapahtuma (esim. tulipalo tai rikkoutuminen), ei tuotteiden tuhoutumista pidetä kulutukseen luovutuksena, eikä veron suorittamisvelvollisuutta synny. Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen on näytettävä toteen sen maan viranomaisia tyydyttävällä tavalla, jossa tuhoutuminen tai menettäminen tapahtui tai jossa se havaittiin. Jäsenmaat voivat verottaa tuotteet omalla alueellaan ilmenneen selvittämättömän hävikin johdosta.

Selvitys tuotteiden ylimäärästä

Vastaanotettujen tuotteiden ylimäärää voi myös selvittää. Kyseessä voi olla esim. lastauksessa tapahtunut virhe, mutta vastaanottaja päättää siitä huolimatta hyväksyä ylimääräiset tuotteet ja suorittaa niistä valmisteverot kulutukseen luovutuksen yhteydessä.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07