Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

03. e-AD:n vastaanottoraportin lähettäminen

Vastaanotettuaan ja tarkastettuaan tuotteet on vastaanottajan viipymättä ja viimeistään 5 arkipäivän kuluessa siirron päättymisestä lähetettävä vastaanottoraportti EMCS-järjestelmässä tuotteiden lähettäjälle. Valmisteveron alaisten tuotteiden siirto päättyy, kun valmisteveron alaiset tuotteet on vastaanotettu. Vastaanottoraportti toimitetaan sähköisesti tuotteiden lähettäjälle. Muistutus vastaanottoraportin antamisesta lähetetään tuotteiden lähettäjälle ja vastaanottajalle kun e-AD:hen merkitty perillä oloaika ylittyy.

Verohallinto voi perustellusta syystä pidentää vastaanottoraportin antamisen määräaikaa vastaanottajan pyynnöstä. Pidennyksen myöntäminen edellyttää aina yhteydenottoa EMCS-ryhmään välittömästi, kun mahdollinen pidennystarve on ilmennyt.

Vastaanottaja voi ottaa lähetyksen vastaan poikkeamin, mikäli siinä on enemmän tai vähemmän tuotteita kuin e-AD:ssa on mainittu tai se ei vastaa hänen tilaustaan. Vastaanottaja voi myös hylätä lähetyksen joko osittain tai kokonaan. Hylkäyksen syy on aina ilmoitettava.

Jos e-AD:ssa mainittu tuotteiden toimituspaikan osoite on väärä, vastaanottajan on ilmoitettava tästä välittömästi EMCS-ryhmälle. Vastaanottaja ei voi muuttaa e-AD:ssa mainittua toimituspaikan osoitetta.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154  (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07