Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

02. Tuotteiden lähettäminen

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden (Alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka ja nestemäiset energiatuotteet) väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvissa siirroissa on käytettävä sähköistä tietokoneistettua Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelua eli EMCS-palvelua.

Tuotteiden siirron katsotaan tapahtuneen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain, jos siirto on tapahtunut sähköistä hallinnollista saateasiakirjaa (e-AD) käyttäen.

Tuotteita lähettävän valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän on käytettävä sähköistä hallinnollista saateasiakirjaa (e-AD), jonka lähettäjä laatii EMCS-palvelussa. e-AD:n saa laatia seitsemän päivää ennen kuljetuksen alkamista. Sekä tuotteiden lähettäjän että tuotteiden vastaanottajaksi merkityn tahon valmisteverolupien voimassa olevat tiedot tarkistetaan sähköisesti lähettäjän laatimasta e-AD-luonnoksesta; jos tiedot ovat oikein, järjestelmä antaa e-AD:lle yksilöivän hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin.

Alkoholin pienvalmistajan tuotteet voivat saada verotuksen yhteydessä pientuotantoalennuksen, kun tuotteita toimitetaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. Alennus voidaan myöntää paikallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiossa, jossa tuotteet vastaanotetaan.

Anna todistus itse sähköisesti EMCS-palvelussa. Täytä tarvittavat kohdat kuljetuskohtaiseen e-AD-saateasiakirjaan. 

Täytä tuotteen "Alkuperänimitys"-kohtaan tuotekohtaisesti vakuutus siitä, että olet riippumaton alkoholin pientuottaja, kirjoittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

a)  pieni riippumaton panimo
b)  pieni riippumaton viininvalmistaja
c)  muiden käymisen avulla valmistettujen juomien kuin viinin ja oluen pieni riippumaton valmistaja
d)  pieni riippumaton välituotteiden valmistaja.

Merkitse lisäksi "Tuottajan koko" -kenttään tuotekohtaisesti vuosituotannon määrä hehtolitroina.

Lue lisää: Alkoholin pientuotantotodistus

 

Matka-aika

Todellinen matkaan käytettävä siirtoaika on merkattava e-AD:lle. Maksimimatka-aika määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Maksimi matka-ajat eri kuljetusmuodoille
Kuljetusmuoto Maksimi matka-aika
Muu 45 päivää
Merikuljetus 45 päivää
Rautatiekuljetus 35 päivää
Maantiekuljetus 35 päivää
Ilmakuljetus 20 päivää
Postilähetykset 30 päivää
Kiinteät kuljetuslaitteet 15 päivää
Sisävesikuljetukset 35 päivää

ARC-koodin on oltava valmisteveron alaisten tuotteiden kuljetuksen mukana, esim. paperituloste e-AD:stä tai muu kaupallinen asiakirja, jossa ARC-koodi on mainittu selkeästi. Em. asiakirja on voitava pyydettäessä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle koko väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvan siirron ajan.

EMCS-palvelu välittää e-AD:n sähköisesti tuotteiden vastaanottajalle. Vastaanottajan on annettava viipymättä tai viimeistään viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymisestä tuotteiden vastaanottoraportti EMCS-palvelussa.

Siirrot verottomien varastojen välillä Suomen alueella

Suomen alueella sijaitsevien verottomien varastojen välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvissa siirroissa EMCS-palvelun käyttö on vapaaehtoista.

EMCS-palvelun sijasta on mahdollista käyttää valmisteverotuslain 66 §:ssä säädettyä yksinkertaistettua menettelyä.

Yksinkertaistetusta menettelystä on kerrottu tarkemmin EMCS-asiakasohjeessa:

Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot Suomen sisällä tai toiseen jäsenmaahan

Siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita verottomien varastojen välillä Suomen sisällä (mm. virvoitusjuomat, voiteluöljyt ja -valmisteet), noudatetaan myös valmisteverotuslain 66 §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua menettelyä. 

Siirrettäessä kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenmaahan, noudatetaan soveltuvin osin valmisteverotuslain 66 §:n mukaistettua yksinkertaistettua menettelyä. Vastaanottajalla ei tässä tapauksessa ole valmisteveronumeroa ja lähettäjän on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan Verohallinnolle, että tuotteet on vastaanotettu toisessa jäsenmaassa, esim. kuitattu rahtikirja.

EMCS-tuki

Puh. 029 497 154 (ma–pe, klo 9–16.15, heinäkuu 9–15)
Sähköposti: emcs(a)vero.fi

Tullin Sähköinen palvelukeskus (Verohallinnon virka-ajan ulkopuolella)
Puh. 029 552 07