EMCS-palvelun ohjeet

EMCS-palvelun eli Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelun käyttöohjeet

EMCS-palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista. Katso-tunnistuksen korvaa Suomi.fi-tunnistus eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

EMCS-järjestemän menettelyohjeet

01. Asiakkaan toimenpiteet ennen EMCS:n käytön aloittamista (29.12.2016)

02. Tuotteiden lähettäminen (30.12.2016)

03. e-AD:n vastaanottoraportin lähettäminen (30.12.2016)

04. Vastaanottoraportti viivästyy (30.12.2016)

05. Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen (30.12.2016)

06. Selvitys hävikistä tai poikkeamista (30.12.2016)

07. Toimitus väärälle vastaanottajalle (30.12.2016)

08. Rekisteröity lähettäjä (30.12.2016)

09. Valmisteveron alaisen tuotteen tuonti EU:n ulkopuolelta (30.12.2016)

10. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle (30.12.2016)

11. Määräpaikkamuutokset ja e-AD:n peruuttaminen (30.12.2016)

12. Avoin määräpaikka energiatuotteita siirrettäessä (30.12.2016)

13. Suora luovutus (30.12.2016)

14. Energiatuotteiden lähetyksen / kuljetuksen jakaminen (30.12.2016)

15. Tapahtumaraportti ja kuljetuksen pysäytys (30.12.2016)

16. Ahvenanmaan siirrot (30.12.2016)

17. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden alustoimitukset (30.12.2016)

18. Kuljetusyksikön tunniste e-AD:llä (30.12.2016)

19. Yksinkertaistettu menettely (30.12.2016)

20. Varamenettely siirron vastaanottamisessa (29.12.2016)

21. Varamenettely tuotteiden lähettämisessä (30.12.2016)

22. Varamenettely määräpaikan muutoksessa (30.12.2016)

23. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet: kirjanpito, tietojenanto ja tarkastukset (30.12.2016)

24. EMCS tuoteryhmät ja nimikkeet (29.3.2017)