Vuoden tärkeimmät luvut – toiminta

Kertymät

Keräämiemme verojen nettokertymät olivat yhteensä 69 200 miljoonaa euroa. Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys

Asiakasmäärät

Huolehdimme seuraavien asiakkaiden palveluista:

 

Asiakkaiden palvelukanavat

 

Muutosverokorttien lukumäärät

Muutosverokorteista tehtiin OmaVerossa jo 73 %.

Esitäytettyjen veroilmoitusten palautusprosentit

86 % veroilmoitustaan täydentäneistä teki muutokset OmaVerossa. Kasvua sähköisen palvelun käytössä oli 5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Sosiaalinen media

Vuonna 2020 Verohallinnon sosiaalisen median kanavien yleisö kasvoi yli 60 000 uudella seuraajalla. Prosenteissa kasvu oli 150 %. Eniten kasvoi LinkedIn. 

Talous

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät vero.fi-sivuilta: Verohallinnon tulosohjausasiakirjat.