Vuoden tärkeimmät luvut – henkilöstö

Verohallinnon henkilömäärän kehitys

Henkilötyövuosien toteuma oli 5 119 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Verohallinnon henkilöstön keski-iän kehitys

Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. Keski-ikä on alentunut vuodesta 2013 alkaen.

Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi

Koko organisaation työtyytyväisyyden kokonaisindeksi jatkoi edelleen nousuaan ollen nyt 3,78.