Uudistamme toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi

Verohallinnon toimintaympäristö ja asiakkaidemme toiminta ja tarpeet muuttuvat uusien liiketoimintamallien ja työn muotojen myötä. Meidän on pysyttävä muutoksissa mukana ja uudistettava omaa toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, jotta voimme varmistaa verotulojen kertymisen yhteiskunnan käyttöön tulevaisuudessakin.

Strategiset tavoitteemme

Strategiset tavoitteemme ovat verotulojen varmistaminen, oikeudenmukaisesti toimitettu verotus ja positiivinen asiakaskokemus. Toimintamme läpäisevänä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Haluamme tehdä asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa vastaavia ratkaisuja ja helpottaa heidän toimintaansa, niin että verotus sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Tavoitteita on viety eteenpäin mm. Asiakasratkaisut, tuotteet ja toimintatavat -hankekokonaisuudella.

Kesäkuussa vuonna 2020 päätimme uudistaa ohjausmallimme. Halusimme uudistaa toimintaamme organisaatiolähtöisestä entistä asiakaslähtöisemmäksi. Uudistuksen perustaksi otettiin asiakkuudet, tuotteet ja verotus. Meillä on kolme tavoitetta asiakaslähtöiselle toiminnalle: asiakaskokemuksen parantaminen, asiakaskysynnän vähentäminen ja verokertymän turvaaminen. Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää meiltä asiakkaiden ja asiakastarpeiden perusteellista ymmärrystä ja tämän tiedon käyttöä toiminnassa, ohjauksessa ja kehittämisessä niin, että asiakkaan toiminta helpottuu ja verokertymä varmistuu.

Organisoitumisen kannalta uudistumispäätös tarkoitti sitä, että päädyimme purkamaan Asiointi-, Henkilöverotus-, Kehitys- ja tietohallinto-, Veronkanto- ja Yritysverotusyksikön ja jakamaan niiden toiminnot vuoden 2021 alusta perustettaviin kolmeen uuteen yksikköön. Jatkossa kaiken verotustoiminnan yhteen kokoava Verotusyksikkö varmistaa verotuksen tehokkuuden, toimintavarmuuden ja yhtenäisyyden. Asiakkuusyksikkö huolehtii siitä, että teemme eri asiakasryhmille juuri heidän tarpeitaan vastaavia asiakasratkaisuja – sellaisia, joiden avulla veroasiointi on niin helppoa, että asiointitarve vähenee tai jopa poistuu. Tuotehallintayksikkö vastaa siitä, että meillä on asiakaslähtöisiä ja tehokkaita tuotteita, jotka vastaavat verotuksen ja asiakkuuksien tarpeita.

Asiakaslähtöisyyden lisäksi päivittäiseen tekemisemme vaikuttaa uudistumista ja itseohjautuvuutta tukeva toimintamalli, joka tuo tiedolla ja tavoitteilla johtamisen osaksi arkea. Yhteinen toimintamalli auttaa meitä työskentelemään tavoitteellisesti tiedon tukemana ja itseohjautumaan niin, että voimme samalla jatkuvasti parantaa tekemistämme. Noin puolet verohallintolaisista työskentelee jo yhteisen toimintamallin mukaan. Koko Verohallinnossa se on käytössä vuonna 2022.

Olemme valmiita uudistamaan toimintaamme tarpeiden mukaan. Rakennamme yhdessä entistä parempaa ja vaikuttavampaa Verohallintoa. Teemme työtä asiakkaitamme varten voidaksemme turvata suomalaisen yhteiskunnan rahoituksen.