Kansainvälisellä yhteistyöllä rakennetaan veromyönteisyyttä

Kansainvälisellä yhteistyöllä vaikutamme kansainvälisellä tasolla tehtäviin päätöksiin, hankimme tietoa, vaihdamme kokemuksia ja näkemyksiä haasteista, onnistuneista käytännöistä ja esille nousseista ongelmista.

Kansainvälisestä toiminnasta haetaan hyötyä Suomen Verohallinnolle ja koko yhteiskunnalle. Lisäksi tavoitteena on osaltaan vahvistaa Suomen tunnettuutta hyvän hallinnon edelläkävijänä.

Kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö otti globaalin digiloikan keväällä ja siirtyi online-kokouksiin

Kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö on aiemmin tarkoittanut fyysisiä kokouksia eri puolilla maailmaa ja vain harvoin tilaisuuksia on järjestetty virtuaalisesti. Korona-pandemian myötä kansainväliset organisaatiot ja verohallinnot ottivat nopean digiloikan ja kokoustaminen siirtyi online-alustoille heti maalis-huhtikuussa 2020. Ilman haasteita muutos ei kuitenkaan tapahtunut, koska online-alustoja on useita ja osaan niistä liittyy tietoturvaongelmia.

Esittelimme huhtikuussa OECD:n COVID-19 kokouksessa etätyökäytäntöjämme ja siirtymistämme nopealla aikataululla etätyöskentelyyn koko hallinnon osalta maaliskuussa. Tämä herätti huomattavaa kiinnostusta muissa verohallinnoissa ja olemmekin huhtikuun jälkeen järjestäneet useita maakohtaisia tapaamisia, joissa olemme jakaneet etätyöosaamistamme kohdennetusti

OECD aloitti uuden Commissioner Conversations artikkelisarjan pääjohtaja Markku Heikuran haastelulla etätyökäytännöistämme

Digiloikka oli samalla globaali, joten myös kehitysyhteistyöhankkeemme Tansanian verohallinnon kanssa on jatkunut online-missioita, -kokouksia ja koulutuksia hyödyntäen. Erityisesti koulutukset ovat onnistuneet virtuaalisesti erinomaisesti.

Suomi toimi 2020 Nordic Agendan puheenjohtajana 

Verohallintojen pohjoismainen yhteistyö on organisoitu Nordisk Agenda -ohjelman alle. Yhteistyön tavoitteena on veromyönteisyys, palvelu ja tehokkuus. Yhteistyötä tehdään noin 20 säännöllisesti kokoontuvassa projektissa ja työryhmässä. 

Suomen puheenjohtajuuden keskeisiä saavutuksia: 

Suomi järjesti myös vuosittaisen pohjoismaisen pääjohtajakokouksen - tällä kertaa tosin virtuaalisena.  

Suomen verohallinto tukee Kyproksen verohallintoa valmisohjelmiston toteutuksessa

Verohallinnon VALMIS-hanke, jossa uudistettiin sisäiset niin verohallinnon tietojärjestelmät kuin asiakkaiden sähköiset palvelut on ollut vuosia kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Olemme järjestäneet useita workshopeja, isännöineet vierailuja ja kertoneet hankkeesta kansainvälisissä kokouksissa.

Syyskuussa aloitimme EU:n DG Reformin rahoittamana projektin, jossa tuemme Kyproksen verohallintoa valmisohjelmiston toteutuksessa. Tuki-projektin kestää kolme vuotta ja siinä työskentelee osa-aikaisesti noin 15 verohallinnon eri alojen asiantuntijaa. Tuki-projekti toteutetaan yhtistyössä HAUS Internationalin kanssa.