Aktiivisella yhteistyöllä virtuaalivaluuttojen verovalvontaan lisäpotkua

Olemme aktiivinen ja vastuullinen toimija yhä kansainvälistyvän verotuksen aukkojen tilkitsemisessä. Verohallinnossa tehdään selvitystä sivullisen yleisen tiedonantovelvollisuuden laajentamisesta virtuaalivaluuttoihin ja OECD:ssä kehitellään kansainvälistä tietojenvaihtoinstrumenttia virtuaalivaluuttoihin.

Virtuaalivaluutat ovat kansainvälinen instrumentti, joihin liittyvä kaupankäynti ei ole paikkaan sidottua. Sen vuoksi tietoja on vaihdettava maiden välillä matalalla kynnyksellä. Kansainväliset virka-avut ja vertailutiedot toimintamalli on tuottanut laajan virtuaalivaluuttoja koskevan spontaanin vertailutietoaineiston.

Tietojenvaihdon näkökulmasta Suomi on profiloitunut tietojenvaihtofoorumeilla aktiivisena virtuaalivaluuttatietojen jakajana. Useasta vastaanottajamaasta on saatu yleisellä tasolla palautetta tietojen hyödyllisyydestä ja tärkeästä käyttöarvosta vastaanottajamaan verovalvonnassa.

Suomesta lähetettyjen vertailutietojen kokonaisarvo oli noin 13,5 miljardia euroa. Data koski vuosia 2018 – 2019 ja tietoja lähetettiin noin sataan tietojenvaihtokumppanimaahan.

Mistään uudesta asiasta tai työskentelytavasta ei ole kyse, sillä tätä on harjoitettu jo vuosien ajan niin kotimaisten yhteistyökumppaneiden kuin veron sisäisten toimijoiden kanssa. 

Yhteensä vuosia 2012 - 2019 koskevaa dataa on 24,5 miljardin euron arvosta, ja tämä on koskenut 2,4 miljoonaa asiakasta.

Jo aikaisempina vuosina aineistoa kerättäessä on huomattu, että vertailutiedoilla on merkittävää vaikutusta tiedot vastaanottavan maan virtuaalivaluuttoihin liittyvään verovalvontaan.