Kotitalouksien ylivelkaantumisen hillintää positiivisella luottotietorekisterillä

Yksi nykyisen hallituksen tavoitteista on kotitalouksien ylivelkaantumisen hillitseminen. Tähän pyritään muun muassa positiivisella luottotietorekisterillä. Rekisterin on määrä olla toiminnassa keväällä 2024. Keväällä 2020 esitettiin, että rekisterin toteuttaisi ja sitä ylläpitäisi Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Positiivinen luottotietorekisteri on Tulorekisteriyksikön luonnollinen jatkumo tulorekisterille. Tulorekisterissä tehtiin yksi suurimmista muutoksista tulotietojen ilmoittamisessa ja edelleen hyödyntämisessä. Nyt digiloikkaa kaavaillaan luoton myöntämisessä. Tulorekisteriyksikkö valikoitui edukseen muista vaihtoehdoista valmiuksiensa vuoksi. Yksiköllä on kokemusta positiivisen luottotietorekisterin kaltaisen tietojärjestelmän hankinnasta, kilpailutuksesta, rakentamisesta ja käyttöönotosta sekä kyky toteuttaa rekisteriin tarvittava tietojärjestelmä.

Positiivinen luottotietorekisteri tulee olemaan tietokanta, josta luotonantajat voisivat nähdä reaaliaikaisesti luotonhakijan lainamäärät ja tulorekisteristä toimitettavat tulotiedot. Luotonantajayhtiöt olisivat velvollisia ilmoittamaan rekisteriin tiedot henkilöasiakkaille myönnetyistä luotoista. Rekisterin tarkoituksena on tuottaa enemmän tietoa luotonhakijan luottokelpoisuudesta verrattuna nykyjärjestelmään, jossa luotonantaja saa tiedot vain mahdollisista maksuhäiriöistä. Luotonantaja voisi arvioida kuluttajan maksukykyä nykyistä paremmin, jolloin ylivelkaantumista voidaan hillitä. Kansalaisille positiivinen luottotietorekisteri tarjoaisi näkymän omiin lainatietoihinsa.

Tehtäväalueemme yhteiskunnassa on kasvanut merkittävästi muutamassa vuodessa. Tulorekisterissä Verohallinto otti ison vastuun tulotietojen ilmoittamisen ja tietojen käytön yksinkertaistamisesta. Nyt positiivisen luottotietorekisterin myötä Verohallinto on astumassa kokonaan uudelle toiminta-alueelle. Positiivinen luottotietorekisteri on työkalu, jolla voidaan paremmin hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista. Luotettavien tietojen avulla rekisteri tarjoaa parempaa näkyvyyttä toimialaan ja sen nopeaan kehitykseen ja siten rahoitusvakauden valvontaan. Tämän vastuullisen tehtävän otamme ylpeänä vastaan.