Tuemme paperitonta asiointia ja sähköistä ilmoittamista

Ennakoivan ohjauksen tavoitteena on ohjata vaikuttavasti asiakkaita toimimaan oikein kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa ja siten, että asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa ohjauksen ja ohjeisiin. Ohjaamme asiakkaita myös sähköiseen asiointiin ja OmaVero-palvelun käyttöön.   

Ennakoivaa ohjausta toteutetaan erilaisia ohjausmenetelmiä hyödyntäen. Asiakkaita ohjataan vero.fi -sivuilla olevien asiakasohjeiden lisäksi kohdennetusti esimerkiksi OmaVerossa olevien ohjausviestien avulla tai soittamalla uusille yrityksille ja ohjaamalla heitä aloittavan yrityksen veroasioissa. Yhteisöjen kanssa voidaan haastavissa verokysymyksissä käydä myös ennakollisia keskusteluja. 

Ennakoiva ohjaus on toteuttanut asiakkaille tarkoitettuja verkkokoulutuksia ja uutiskirjeitä sekä tehnyt paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi kohdennettua ohjausta on tehty ulkomailta Suomeen tulevia työntekijöitä työllistävien yritysten, yrittäjien ja maataloudenharjoittajien kanssa. Vero.fi-sisältöjen tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon asiakkailta, sidosryhmiltä ja ennakoivaa ohjausta tekeviltä virkailijoilta tulleet havainnot ja tarpeet. 

Asiakkailta satoi tuhansia tilinumeroilmoituksia  

Elokuun ensimmäinen viikko 2020 oli henkilöasiakkaiden veronmaksun sesonkiaikaa, ja tämä näkyi asiakaspalvelussa ja viestintäkanavissa. Voidaan puhua jopa suoranaisesta "superviikosta". Vuoden 2019 tapaan henkilöasiakkaiden veronpalautusten ja jäännösveron määräpäivät ajoittuivat elokuun alkuun. Näiden kahden ison määräpäivän lisäksi myös kiinteistövero tuli nyt ensimmäistä kertaa suurelle osalle maksettavaksi samaan ajankohtaan. 

Kevään ja kesän aikana tehtiin paljon töitä muun muassa sen eteen, että saisimme ajan tasalla olevia tilinumeroita veronpalautuksia varten. Lisäksi kannustimme ottamaan käyttöön e-laskun jäännös- ja kiinteistöveroon sekä muistutimme toistuvasti, miten veropalautuksen määrä ja maksuajankohta voivat muuttua monestakin eri syystä. 

Näkyvyyttä sekä tuloksia saatiin ennakoivalla ohjauksella ja viestinnällä. Omien kanaviemme eli OmaVeron ja Vero.fi:n lisäksi hyödynsimme sosiaalista mediaa aktiivisesti. Laaja mediahuomio heijastui myös asiakaspalveluun, välillä ruuhkaksi asti. 

Mediamylläkästä saatiin konkreettista hyötyä, sillä elokuun 2020 veronpalautusten maksuosoitusten määrä (eli asiakkaalta puuttuu tilinumero) jäi noin 27 000 kappaleeseen, joka on lähes 8 000 vähemmän kuin vuonna 2019.