Hyvää asennetta, yhteishenkeä ja työtoveruutta

Vuoden 2020 aikana olemme ryhtyneet rakentamaan yhdessä asiakkaalle entistä parempaa ja vaikuttavampaa Verohallintoa. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti, jotta voimme jatkossakin turvata suomalaisen yhteiskunnan rahoituksen. Siksi uudistamme ohjaus- ja johtamismallimme ja organisoidumme uudelleen. Toimintatavat uudistuvat koko Verohallinnossa. Olemme ottaneet käyttöön yhteisen uudistumista ja itseohjautuvuutta tukevan toimintamallin, jonka myötä tiedolla ja tavoitteilla johtamisesta tulee meille kaikille arkipäivää. Uudistuksissa korostuvat luottamus ja yhteistyö.

Vaikka vuosi oli erikoinen, oli henkilöstömme työtyytyväisyys jälleen edellisvuotta parempi. VMBaro-tulokset olivat erinomaiset ja kehitys oli positiivinen kaikilla kyselyn osa-alueilla. Tulokset kertovat paljon hyvästä asenteestamme, yhteishengestämme ja työtoveruudesta. Me teemme yhdessä tärkeää työtä ja parasta verotusta.

Ihmislähtöisiä ratkaisuja työtyytyväisyyden taustalla

Vuosi 2020 alkoi töiden tekemisen osalta suunnitelmien mukaan. Kuitenkin jo helmikuun lopulla oli ilmassa merkkejä siitä, että covid-19-pandemia tulisi muuttamaan elämäämme niin meillä kuin maailmassa laajemminkin. Vuotta 2020 leimanneista poikkeusoloista huolimatta verotuksen toimittaminen pysyi aikataulussa ja töille asetetut tavoitteet saavutettiin määräajassa.

Olemme oppineet uusia asioita työn tekemisen tavoista ja vuorovaikutuksesta

Koronaviruksen johdosta valtaosa verohallintolaisista siirtyi maaliskuussa tekemään työtään etänä. Verohallinnon johto sekä yksiköt järjestäytyivät nopeasti, ja loivat tarvittavat prosessit ja yhteistyöryhmät, joiden avulla kriisitilannetta voitiin hallitusti johtaa ja henkilöstöä tukea ja ohjeistaa. Poikkeustilanteen hallintaa varten perustettiin koronavalmiusryhmä. Verohallinnon johtoryhmä ja muu johto toimivat yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia vaalien. Koronavirukseen liittyvistä linjauksista ja ohjeista viestittiin ajantasaisesti, läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti henkilöstölle, esimiehille ja käyntiasiointitiimeille. Työn tekemistä tuettiin muun muassa etätyömahdollisuuden laajentamisella ja työaikaliukumaa laajennettiin väliaikaisesti ajalle klo 6–23. Henkilöstöön kuuluvia riskiryhmäläisiä sijoitettiin käyntiasioinnista turvallisempiin tehtäviin.

Kesäkuussa 2020 selvitimme henkilöstökyselyllä, miten poikkeuskevään työskentely oli henkilöstön mielestä sujunut. Kyselyyn vastasi noin 3 000 verohallintolaista ja vastausten perusteella työskentely oli sujunut hyvin. Erityisen hyvin kevään aikana oli onnistunut työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Noin 80 prosenttia vastanneista arvioi vuorovaikutuksen lähiesimiehen kanssa sujuneen erinomaisesti. Joitain haasteita havaittiin muun muassa ergonomiassa ja työvälineiden toimivuudessa.

Loppuvuodesta 2020 sisällytettiin henkilöstöetuihin myös hierontapalvelut, joita voi ostaa vuoden 2021 alusta alkaen sopimushierontapaikoista. Sopimushierontapaikat ympäri Suomen valittiin henkilöstöäänestyksen perusteella.

Arvot elettiin todeksi joka päivä

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi sekä työviihtyvyys pysyivät joustojen, johdon vastuullisten linjausten sekä henkilöstön turvallisen työnteon johdosta hyvinä.

Vuoden 2020 aikana toteutettujen henkilöstökyselyjen tulosten sekä saavutettujen työtavoitteiden valossa arvot uudistuminen, luottamus ja yhdessä tekeminen toteutuivat mitä monipuolisimmin Verohallinnossa vuonna 2020. Henkilöstö koki olevansa merkityksellisessä työssä hyvän työnantajan palveluksessa, ja Verohallinnon johto kiitteli henkilöstöä moneen otteeseen ensiluokkaisesta työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta.

Syyskuussa 2020 toteutettiin tuttuun tapaan VMBaro-työtyytyväisyyskysely, johon vastasi 83 prosenttia verohallintolaisista. Vastausprosentti nousi edellisvuodesta (79 %). VMBaron mittaama työtyytyväisyysindeksi nousi edellisvuoden (2019) 3,64:stä 3,78:aan. Hyvän kokonaistuloksen lisäksi positiivista kehitystä oli tapahtunut kaikilla VMBaron kartoittamilla osa-alueilla.

Poikkeusolojen jälkeen nähdään, miten vuoden 2020 tulokset ja kokemukset vaikuttavat verohallintolaisten työskentelyyn ja työn joustoihin tulevaisuudessa. Henkilöstökyselyjen vastausten perusteella valtaosa henkilöstöstä tekisi mielellään etätyötä, ja työskentelisi toimistolla silloin, kun työskentely toimistolla on tarpeen. Myös virtuaalivirkistäytyminen löi itsensä läpi: tilaisuuksien järjestämispalvelu hoiti syksyn aikana yli 50 virtuaalitapahtuman järjestelyt. Mukaan mahtui niin työhyvinvointiluentoja, musiikkia, jumppaa, lukupiiriä kuin kokkikouluakin. Ympäristöystävällisillä virtuaalivirkistäytymisillä, virtuaalitilaisuuksilla ja virtuaalikoulutuksilla on varmasti myös tulevina vuosina yhä vakiintuneempi paikkansa läsnätilaisuuksien ohella.

Kesätyön tekeminen etänä oli uusi asia

Moni nuori joutui maaliskuussa 2020 pettymään, kun poikkeuskevät kaatoi kesätyösuunnitelmat. Me Verohallinnossa pystyimme onneksi ottamaan kesätyöntekijät vastaan suunnitellusti, mutta se vaati yhteisiä ponnisteluita ja ongelmanratkaisukykyä.

Teimme erilaisia skenaarioita kevään varalle. Olimme tehneet mittavan perehdytykseen liittyvän uudistustyön, ja olimme aloittaneet jo alkuvuodesta muun muassa verkkokurssien uudistamisen ja valtakunnallisen kesäreille suunnatun Skype-tuen uudelleen organisoinnin.

Ensimmäinen kesätyöpäivä oli meille kaikille iso yhteinen ponnistus. Kutsuimme uudet kesärit toimistoille porrastetusti, ja onnistuimme valmentamaan heidät kohti etätyötä turvallisesti koronaan liittyviä ohjeistuksia noudattaen. Tästä saimme paljon huolestuneita kysymyksiä etukäteen, mutta kaikki sujui lopulta erittäin joustavasti.

Yksi tärkeimmistä henkilöistä kesätyöntekijälle Verohallinnossa on lähituki, joka opastaa kesätyöntekijää työssään. Kesätyöntekijöiden ja lähitukien yhteinen taival kestää viisi kuukautta. Kesätyön tekeminen pääosin etänä oli Verohallinnossa uusi asia. Perehtyminen onnistui hyvin Teamsillä. Perjantaisin pidettiin kesäreiden yhteiset virtuaalikahvit, jossa sovittiin myös tapaamisia työajan jälkeiselle ajalle. Uusia ystävyyssuhteita myös solmittiin kesän aikana.