Verohallinnon vuosi 2019 – Toiminta

Verohallinto on tehostanut toimintaansa nostamalla verotuksen automaatioastetta, lisäämällä sidosryhmiltä saatavien tietojen määrää ja sähköistä tiedonkeruuta, ottamalla käyttöön uusia työvälineitä ja tuottamalla uusia sähköisiä palveluja.   

Verotulojen bruttokertymä oli 80,7 miljardia euroa, mikä ei sisällä valmiste- ja autoveron kertymiä. Verotulojen nettokertymä oli 70,4 miljardia euroa, sisältäen valmiste- ja autoveron kertymät. Nettokertymän muutos oli + 2,2 %.

hymyilevä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura

Vuosi 2019

Pääjohtaja Markku Heikura kertoo vuoden 2019 kohokohdista (Youtube)

Veromyönteisen ilmapiirin säilyminen on tärkeää

Tuloverokertymä maltillisessa kasvussa.

Kehitämme

Olemme tehneet viime vuosina paljon yhteiskehittämistä muiden organisaatioiden kanssa.

Keräsimme vuonna 2019 veroja yhteensä 70 360 miljoonaa euroa. Suurin verokertymä tästä oli henkilöasiakkaiden tulovero, jota kertyi viime vuonna 30 818 miljoonaa.

Henkilöasiakkaiden tuloverossa oli kasvua 529 miljoonaa. Osaksi kasvua selittää verotuksen joustava valmistuminen, jonka seurauksena osa tämän vuoden jäännösveroista on tullut maksuun jo vuonna 2019.

Arvonlisäverojen kokonaisnettokertymä vuonna 2019 oli 18 951 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuodesta oli 2,2 prosenttia.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero vuoden 2018 tammikuusta alkaen, mutta aikaisempien kausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille.

Sisällöt

96 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista tärkeänä

Verohallinnon syys-lokakuussa teettämän asennetutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Vastaajista 95 prosenttia kertoo maksavansa veronsa aina ajallaan. Tiedot perustuvat laajaan valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

Suomalaisista 81 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa kokee, että Verohallinto kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja se on pystynyt muuttumaan yhteiskunnan mukana. Sekä arvio tasapuolisuudesta että muutoskyvystä on parantunut kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.
Verohallinnon verkkopalvelua käyttäneistä 80 prosenttia kokee asioinnin olleen helppoa.

Asennetutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran myös verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Yli puolet suomalaisista pitää palkkaverotusta sekä palveluiden ja tuotteiden verotusta oikeudenmukaisena.

Lue lisäksi:

Kun kuuntelemme enemmän, onnistumme paremmin

Yhteisöasiakkaiden asennetutkimuksessa saamme asiakkailtamme hyvän yleisarvosanan. 90% yhteisöasiakkaistamme katsoo, että palvelumme ovat nykyaikaisia. 84% uskoo, että kehitämme palveluja, jotta veroasioiden hoito olisi mahdollisimman vaivatonta. 77% pitää palvelujamme asiantuntevina ja 71% toimintavarmoina. OmaVeron ja muiden verkkopalvelujen suhteen erityisen onnistuneina meitä pitää 77% vastaajista. Haasteitakin on. Ennakoivina päätöksiämme pitää vain 58% vastaajista.

Asiakkaiden ja sidosryhmien näkemykset ovat meille tärkeitä toimintatapojemme kehittämiseksi. Kysyimme asennetutkimuksessa nyt ensimmäistä kertaa näkemystä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä: kuuntelemisesta ja asiakkaiden tarpeiden ennakoimisesta. 50% katsoo, että kehitämme asioita yhdessä, 24% ei katso meidän tekevän yhteiskehittämistä ja 26% ei osaa sanoa asiasta vielä mitään.

Päätimme joulukuussa 2019 lähteä luomaan asiakkaiden osallistamiselle ihan omaa mallia, jotta saamme asiakkaiden äänen kuuluviin systemaattisesti.
Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että mitä tahansa asiakkaalle näkyvää tuotetta tai palvelua kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kyseessä voi olla kirje, ilmoittamisen tapa, ohjeistus tai vaikka käyttöliittymä. OmaVeron kehittämisessä olemmekin toimineet näin jo alusta asti, ja tulokset ovat rohkaisevia.

Lue lisäksi:

Yritysverojohtaja Ari Mäkelän blogiteksti LinkedInissä: Me kysyimme, yritykset vastasivat  

Suurin kehityshanke saatiin onnistuneesti maaliin

Verohallinnon suurin kehityshanke vuosina 2013–2019 oli Valmis-hanke ja se saatiin onnistuneesti maaliin.
Hanke oli Verohallinnon toiminnan kehittämishanke ja sen mittakaava on ollut valtava. Olemme pysyneet aikataulussa, budjetissa ja tavoitteissa, mikä on poikkeuksellista niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin hankkeissa.
Hankkeessa korvattiin yhdellä verotuksen valmisohjelmalla vaiheittain verotustyössä käytettävät yli 70 ohjelmistoa.

Hankkeeseen kuului myös verotuksen toimintaprosessien parantamista ja verotusmenettelyjä yhtenäistäviä lakimuutoksia. Vanhaa menettelylainsäädäntöä yksinkertaistettiin ja yhtenäistettiin vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Vuoden 2013 jälkeen on toteutettu viisi vaihetta ja viisi onnistunutta ohjelmiston käyttöönottoa.

Valmis-hanke on vaatinut isoja panostuksia. Suuri määrä henkilöstöämme on ollut hanketyössä kiinni.

GenTax on uusi työväline verohallintolaisille ja osa menettelyistäkin on uusia. Koulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota vuosien aikana. GenTax-koulutuksia järjestettiin henkilöstölle vuoden 2019 aikana 251 kurssia.

Asiakkaille hankkeen työ näkyi konkreettisesti keväällä 2019, kun lähetimme ensimmäistä kertaa uudenmuotoiset esitäytetyt veroilmoitukset GenTaxista.

Ensimmäinen TADEUS-kokous pidettiin Helsingissä

Tax Administration EU Summit (TADEUS) on EU-valtioiden verohallintojen johtajien ja Euroopan komission välinen yhteistyöverkosto. Verohallinnolla oli kunnia isännöidä ensimmäistä TADEUS-kokousta Helsingissä 17.- 19.9.2019.

EU:n verojohtajien tapaamisen tarkoituksena on edistää dialogia ja strategista yhteistyötä EU:n verohallintojen välillä.
Olimme TADEUS-kokouksen aikana aktiivisia myös Twitterissä englanninkielisellä tilillämme TaxFinland ja teimme omia sisältöjä kahdessa päivässä yli 250 tweettausta #TADEUS2019-hästägillä. 

Kolmivuotinen kehitysyhteistyöprojekti täydessä vauhdissa

Verohallinto ja Tanzania Revenue Authority (TRA) aloittivat kehitysyhteistyöprojektin syksyllä 2018. Projektin tavoitteena on auttaa TRA:ta kehittämään toimintaansa verovalvonnan, sisäisen tarkastuksen, viestinnän ja asiakaspalvelun saralla. Projekti kestää vuoteen 2021 saakka. Kyseessä on ulkoasiainministeriön rahoittama IKI-kehitysyhteistyöhanke. Verohallinnon asiantuntijat osallistuvat projektiin muun muassa kouluttamalla TRA:n virkailijoita Dar es Salaamissa Tansaniassa.

Tansanian teknisen avun projekti on osa Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa, jonka taustalla on Addiksen verokumppanuus (Addis Tax Initiative). Addiksen verokumppanuudessa Suomi on sitoutunut kaksinkertaistamaan tukensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiselle vuoteen 2020 mennessä.

Aiheesta lisää Twitterissä @TaxFinland #TaxAndDevelopment

Palkittua digipalvelua ja viestintää

Suomi.fi-valtuudet ja OmaVero valittiin parhaiksi suomalaisiksi digitaalisiksi palveluiksi Blue Arrow Awardissa tammikuussa. Blue Arrow Awards -kilpailun pääpalkinnon sekä käytettävyyden ja asiakaskokemuksen kategorian voitti OmaVero-asiointipalvelu. Sen lisäksi, että palvelu on hyvin suunniteltu ja toteutettu, valintaan vaikutti myös, että OmaVero koskettaa kaikkia suomalaisia ja sen vaikutus tulee olemaan valtava tulevien vuosien aikana.

Verohallinnon viestinnän ja erityisesti sosiaalisen median tekemisen tapaan kohdistui vuoden aikana runsasta kiinnostusta ja viestijät olivatkin kysyttyjä esiintyjiä erilaisissa alan tilaisuuksissa. Kysyntään vastattiin järjestämällä oma #miksiei -viestintäseminaari, johon osallistui yli 800 ihmistä.

Vuonna 2019 Verohallinnon some palkittiin useammassa kilpailussa, joista merkittävin oli voitto digitaalisen median Grand onessa kategoriassa paras sosiaalisen median presenssi. ASMR-verokuiskailuvideot huomioitiin sekä vaikuttajamarkkinointitapahtuma Ping Helsingin vuoden valinnat -kilpailussa kategoriassa hauskuus että Tubecon-videotapahtumassa kunniamaininnalla. Somepresenssi oli myös shortlistillä kansainvälisessä Digital Communications Awards -kilpailussa Berliinissä.

Lisäksi:

Kehitämme

Alustatalous muuttaa verotusta

Kun suuri osa liiketoiminnasta siirtyy digitaalisille alustoille, Verohallinnon on välttämätöntä pysyä mukana digitalisaatiokehityksessä tiedonsaantinsa varmistamiseksi. Osaamisemme ja toimintatapojemme on oltava sellaisia, että pystymme kehittämään toimintaamme ja tarvittaessa tekemään nopeitakin muutoksia. (Verohallinnon visio)

Yhteiskehittämistä ja kokeiluita

Olemme tehneet viime vuosina paljon yhteiskehittämistä muiden organisaatioiden kanssa. Luomme omassa toimintaympäristössämme uusia kontakteja ja verkostoja sekä liitymme aktiivisesti jäseniksi muualla syntyviin verkostoihin. Yhteiskehittämisprojekteissa ja -verkostoissa on mukana osallistujia niin julkishallinnosta, yrityksistä kuin järjestöistäkin.

Hyödynnämme kehittämisessä ketteriä menetelmiä ja kokeiluja. Kannustamme henkilöstöä aktiivisesti kehittämään ja parantamaan Verohallinnon toimintaa. Vuonna 2019 henkilöstömme esitti 175 kehitysideaa, joita lähdettiin selvittämään ja jatkokehittämään Ideasta ratkaisuksi -palvelussa.

Esimerkkejä kehityshankkeista

Läheisen kuolema -palvelukokonaisuus

Laajin, noin 50 organisaation yhteiskehittämisen verkosto on kokoontunut Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston yhteisen Läheisen kuolema -teeman ympärille. Tavoitteena on toisaalta vähentää omaisen kuolemaan liittyvää byrokratiaa ja toisaalta digitalisoida taustalla olevia toimintaprosesseja. Yhteenlaskettu hyöty eri osapuolille on satoja miljoonia euroja vuodessa.

Lue lisää: Suomidigi, Läheisen kuolema

Yritysverotuksen tulevaisuus

Parhaillaan haemme ratkaisuja yritysverotuksen uudistamiseen ja reaaliaikatalouden tuomiin haasteisiin.  Pyrimme varmistamaan oikean verokertymän ja varmistamaan kilpailuneutraliteetin ympäristön yritystoiminnalle. Haluamme helpottaa asiakkaan toimintaa niin, että hallinnollinen taakka ei kasva. Yhtenä keskeisimpänä asiana on, että kehittämistä tehdään yhdessä asiakkaiden ja asiakkaiden sidosryhmien kanssa.

Video: Yritysverotuksen tulevaisuus (Youtube)

Ulkomaisen yrityksen palvelupolku

Kokeiluna alkanut ulkomaisen yrityksen palvelupolku on laajentunut pysyväksi verkostoyhteistyöksi. Kokeilussa kuvattiin kokonaisprosessi, jota pitkin ulkomaalainen etenee perustaessaan yrityksen Suomeen. Kuvasimme parin kuukauden aikana yhdessä viranomaisten, pankkien ja yhden tilitoimiston kanssa prosessin, tunnistimme haasteet ja teimme kehitysehdotuksista listan, jotka löytyvät kokeilun loppuraportista. Kokeilussa tehtyä offline-prototyyppiä esiteltiin kiinalaisille asiakkaille Shanghain Slushissa 2019.

Lue lisää: Foreign company’s digital path to Finland (pdf)

Heimokonsepti kokeilu on osoittanut moniosaajatiimeissä työskentelyn olevan resurssitehokasta

Olemme reilun vuoden ajan kokeilleet moniosaajatiimeissä työskentelyä niin sanotun heimokonseptin mukaisesti. Kokeilussa haetaan malleja, miten organisaatioomme voi lisätä ketteryyttä ja itseohjautuvuutta.

Kokeilu on osoittanut moniosaajatiimeissä työskentelyn olevan resurssitehokasta.

Yhdessä työskentelemällä voidaan käyttää osaamistaan monipuolisesti ja jakaa parhaita käytäntöjä yli yksikkörajojen. Hyvä esimerkki moniosaajatiimin työn tuloksista on Airbnb-toiminnasta tehty mielenkiintoinen analyysi, jossa muun muassa havaittiin, että yli kolmannes Airbnb toimijoista jätti vuokratulonsa ilmoittamatta ja verovähennysten ilmoittamisessa oli väärinkäytöksiä.

Video: Ketterää kehittämistä heimokonseptissa (Youtube)

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida ihmisen tekemää työtä ja prosesseja. Verohallinnon ensimmäinen ohjelmistorobotin tehtävänä oli tallentaa kiinteistökauppoja Verohallinnon tietokantaan. Robotti tallensi 239 työpäivänsä aikana yli 45 000 tapausta, mikä vastaa 7,2 henkilötyövuotta. Se poistettiin käytöstä marraskuussa 2019, jolloin kiinteistöverotus siirtyi Verohallinnon uuteen verotusohjelmistoon eikä robottia enää tarvittu.