Verohallinnon vuosi 2019 – Palvelumme

Tavoitteenamme on lisätä sidosryhmiltä saatavien tietojen määrää ja sähköistä tiedonkeruuta. Verkkopalveluidemme asiakasmäärä kasvoi ja vastaavasti asiakaskäyntien määrä väheni hieman edellisestä vuodesta.

Suomalaiset ottivat ison digiloikan

81 % veroilmoitustaan täydentäneistä teki muutokset OmaVerossa.

Muut sisällöt

Valtaosa suomalaisista hoitaa veroasiansa OmaVerossa

Suomalaiset ottivat ison digiloikan, kun jopa 81 % veroilmoitustaan täydentäneistä teki muutokset OmaVerossa. Kasvua sähköisen palvelun käytössä oli huikeat 20 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikkiaan esitäytettyä veroilmoitusta täydensi tänä keväänä 1,4 miljoonaa suomalaista. Täydentäneiden määrä oli samaa luokkaa kuin aiempinakin vuosina. Paperilomakkeilla tietoja ilmoitti noin 235 000 asiakasta. Muutos edellisvuoteen oli selvä: keväällä 2018 veroilmoitustaan täydentäneistä lähes 61 % teki muutokset verkossa ja 39 % paperilla. Suosituimpia itse ilmoitettavia tietoja olivat matkakulut ja kotitalousvähennys.

Neljälle miljoonalle asiakkaalle riitti pelkkä tietojen tarkistaminen, eikä heillä ollut esitäytettyyn veroilmoitukseensa täydennettävää.

Vero.fi:n käyntimäärä kasvoi 30% myös vuonna 2019. Suosituin sivu oli OmaVeron etusivu. 

Muutosverokorteista tehtiin OmaVerossa jo yli 70%. OmaVerosta verokortin saa näppärästi ja nopeasti sähköisessä muodossa. Paperista verokorttia ei moni nykyaikana tarvitse. 

Niille asiakkaille, jotka olivat ottaneet käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, verokorttia ei enää lähetetty postissa. Sen sijaan he saivat uudesta verokortista ilmoituksen sähköpostiinsa.

Verohallinto ja Väestörekisterikeskus haastoivat suomalaiset tekemään kansallisen ekoteon ja luopumaan viranomaisten lähettämästä paperipostista. Yhteensä lähes 300 000 suomalaista luopui vuonna 2019 viranomaispaperipostista ja otti käyttöön Suomi.fi-viestit.
Sähköisten viranomaisviestien käyttöön ottamiseen osoitteessa Suomi.fi/viestit tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Verotus päättyy ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla

Verotus päättyy vuonna 2019 ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Tämän vuoksi myöskään veronpalautusten maksupäivät tai jäännösveron eräpäivät eivät enää olleet kaikille samat. Enemmistö ammatin- ja liikkeenharjoittajista sai veronpalautuksensa heinäkuussa, suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä elo- tai syyskuussa.

Veronpalautusten maksupäiviä on yhteensä kuusi. Veronpalautuksensa voi saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Veronpalautusten maksuajankohta riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Samoin myös jäännösverot tulevat maksettavaksi heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana riippuen omasta verotuksen päättymisajankohdasta.

Heinäkuussa veronpalautusta saavilla tai jäännösveroa maksavilla ammatin- ja liikkeenharjoittajilla verotus on päättynyt toukokuussa. Suurimmalla osalla palkansaajista ja eläkeläisistä verotus päättyy kesäkuussa, jolloin veronpalautusten maksupäivä on 6.8. tai jäännösveron eräpäivät ovat 1.8. ja 1.10. Veronpalautuksia maksettiin elokuussa 1,7 miljoonalle asiakkaalle yhteensä 806 miljoonaa euroa. Jäännösveroja erääntyi elokuussa puolestaan 224 000 asiakkaalla yhteensä 89 miljoonaa euroa.

Verotus päättyi kaikilla viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin veronpalautukset maksettiin viimeistään joulukuussa ja vastaavasti mahdollinen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä oli joulukuussa.

Tulorekisteri muutti palkkatietojen ilmoittamista

Tulorekisterin ensimmäinen käyttöönotto oli 1.1.2019. Tulorekisteri on hallituksen kärkihanke julkisten palveluiden digitalisoinnissa.

Palkat ja työnantajasuoritukset ilmoittaminen alkoi tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot palkoista näkyvät OmaVerossa ja palkkatiedot näkyvät henkilöasiakkaalla verokortti- ja ennakkoverohakemuksessa.

Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

International House Helsinki auttaa Suomeen muuttaneita veroasioissa

Verohallinto keskitti huhtikuusta alkaen Uudellamaalla International House Helsingin (IHH) palvelupisteeseen Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden, ulkomaalaisten yrittäjien, opiskelijoiden ja ulkomailta työvoimaa palkkaavien sekä välittävien yrityksien palvelut. Lisäksi IHH:ssa palvellaan henkilöt, jotka saavat ulkomailta tuloa.

Startup-palvelu auttaa perustamaan yrityksen Suomeen

Ennakoitavuus ja veroasioinnin helppous ovat Suomelle kilpailuetu kansainvälisissä investoinneissa. Haluamme, että Suomeen tulevat yritykset osaavat hoitaa veroasiansa oikein alusta alkaen.

"Hyvä ystävä antaa sinulle parisuhdeneuvoja - tosiystävä neuvoo sinua veroasioissa." Tällä sloganilla markkinoimme palvelujamme ulkomaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnan käynnistämisestä Suomessa. Tarjoamme Suomeen tuleville yrityksille helposti saavutettavaa neuvontaa yrityksen perustamisesta ja kaikesta verotukseen liittyvästä asiantuntevan Startup -palvelutiimin toimesta. Startup-palvelulla panostamme uusasiakashankintaan aktiivisen markkinoinnin ja verkostoitumisen avulla. Tämä on jatkoa vuonna 2017 aloitetuttuun China Desk -palveluun, joka kerää vuosittain toista tuhatta yhteydenottoa. Alkujaan palvelu kehitettiin suomalaisia kansainvälistyviä startupeja varten, ja se on edelleen osana Startup-palvelua.

Startup -palvelua on kehitetty yhdessä muiden julkishallinnon organisaatioiden sekä yksityisten toimijoiden kanssa, josta tuloksena on muun muassa ulkomaalaisen yrittäjän palvelupolku Suomeen ja yhteistyö tilitoimistojen kanssa kiinalaisten uusasiakkaiden palvelemiseksi.

Verohallinnon Startup -palvelu herättää positiivista hämmästystä niin asiakkaissamme kuin sidosryhmissämmekin Suomessa ja ulkomailla. Tämä poikkeuksellinen palvelumme on 100% suomalainen innovaatio ja palvelu on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Otimme käyttöön uuden chat-järjestelmän ja chatbotin

Kevään aikana otettiin käyttöön uusi chat-järjestelmä ja chatbot, jotka muodostivat yhdessä entistä laadukkaamman ja kustannustehokkaamman chat-palvelukanavan.

Chat-palvelua on tarjottu Verohallinnon asiakkaille vuodesta 2015. Vilkkaimpina kuukausina chatissa on käyty jopa 48 000 keskustelua. Asiakkaille chat on ollut mieluinen neuvontakanava.

Rohkeus, luovuus ja positiivinen asiakaskokemus onnistuneen somen takana

Verohallinnon uuden strategian tavoitteista tärkein sosiaalisessa mediassa on positiivinen asiakaskokemus. Tavoitteeseen pääsemiseksi sekä sisällöntuotantoa, vuorovaikutusta että sometyön organisointia muutettiin vuonna 2019.

Sisällönsuunnittelusta ja -tuotannosta vastasi uusi sisältötiimi, jolle varattiin yhteistä työskentelyaikaa ja jota kannustettiin ketteriin ja datalähtöisiin kokeiluihin. Sisältötyön tueksi kehitettiin sisältötajun käsite ja kaavio, jonka kantavina voimina ovat rohkeus, luovuus ja empatia. Sisällöissä korostuivat aiempaa enemmän asiakaslähtöiset ja yleisöä aktivoivat sisällöt.

Yleisön kasvaessa myös vuorovaikutus lisääntyi. Tähän tarpeeseen sometiimi pilotoi veroilmoitusaikana uutta työtapaa ja työkalua: uusien yhteisömanagereiden tehtävänä oli keskittyä vuorovaikutuksen hoitamiseen kanavat yhteen kokoavassa hallintatyökalussa. Ruuhkapiikkeihin järjestettiin myös päivystyskokeiluja iltaisin ja viikonloppuisin. Kokeilun tulokset olivat hyviä, ja syksyllä toimintatapa vakinaistettiin ja päivittäisessä sometyössä aloitti myös kaksi asiakasneuvojaa.

Digital Communications Awards -kilpailun esittelyvideo.

Instagram kasvoi eniten toista vuotta peräkkäin

Vuorovaikutus kasvoi peräti 64% edelliseen vuoteen verrattuna. Kommentteja tai kysymyksiä Verohallinnon 10 kanavalle tuli yhteensä 25 000 kappaletta ja reaktioita 127 000 kappaletta. Enemmistö kommenteista oli sävyltään neutraaleja tai positiivisia. Sisältöjä tehtiin 2 600 ja kommentteja tai vastauksia 9 000 kappaletta.

Yleisöä tuli kanaville lisää yhteensä 25 000. Eniten kasvoi vuoden 2018 tapaan Instagram, lähes kaksinkertaiseksi (+96%). Suurta kasvua oli myös Instagramin sisältöjen näyttökerroissa lisääntyneiden tarinoiden ansiosta, +380%. Lähes yhtä paljon seuraajissa mitattuna kasvoi LinkedIn. Pääkanavien yhteenlaskettu ansaitun median arvo kasvoi 37 % ollen 513 000 €.